MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

I Zastępca Prezydenta

I Zastępca Prezydenta

 
 

Pierwszy Zastępca Prezydenta

Andrzej Sygut

 

Data powołania na stanowisko:

5 grudnia 2006 r.

Adres:

25-659 Kielce, ul. Strycharska 6

Numer pokoju:

702

Telefon - sekretariat:

41 36 76 551

FAX:

41 34 32 200

e-mail:

andrzej.sygut@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

 

poniedziałek–piątek,godz.:7:30-15:30                                                                          /po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia          

w sekretariacie/      

 

Nadzór:
I Zastępca Prezydenta –Andrzej Sygut
  Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały:
1. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego,
2. Wydział Komunikacji,
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.
W obszarze nadzoru znajdują się nw. miejskie jednostki organizacyjne:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 1,
2) Przedszkole Samorządowe Nr 2,
3) Przedszkole Samorządowe Nr 3,
4) Przedszkole Samorządowe Nr 4,
5) Przedszkole Samorządowe Nr 5,
6) Przedszkole Samorządowe Nr 6,
7) Przedszkole Samorządowe Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
8) Przedszkole Samorządowe Nr 9,
9) Przedszkole Samorządowe Nr 13,
10) Przedszkole Samorządowe Nr 14,
11) Przedszkole Samorządowe Nr 16,
12) Przedszkole Samorządowe Nr 18,
13) Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi,
14) Przedszkole Samorządowe Nr 21,
15) Przedszkole Samorządowe Nr 22,
16) Przedszkole Samorządowe Nr 23,
17) Przedszkole Samorządowe Nr 24,
18) Przedszkole Samorządowe Nr 25,
19) Przedszkole Samorządowe Nr 26,
20) Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27,
21) Przedszkole Samorządowe Nr 28,
22) Przedszkole Samorządowe Nr 29,
23) Przedszkole Samorządowe Nr 30,
24) Przedszkole Samorządowe Nr 31,
25) Przedszkole Samorządowe Nr 32,
26) Przedszkole Samorządowe Nr 33,
27) Przedszkole Samorządowe Nr 34,
28) Przedszkole Samorządowe Nr 35,
29) Przedszkole Samorządowe Nr 36,
30) Przedszkole Samorządowe Nr 39,
31) Przedszkole Samorządowe Nr 40,
32) Przedszkole Samorządowe Nr 42,
33) Przedszkole Samorządowe Nr 43,
34) Szkoła Podstawowa Nr 1,
35) Szkoła Podstawowa Nr 2,
36) Szkoła Podstawowa Nr 4,
37) Szkoła Podstawowa Nr 8,
38) Szkoła Podstawowa Nr 18,
39) Szkoła Podstawowa Nr 19,
40) Szkoła Podstawowa Nr 25,
41) Szkoła Podstawowa Nr 27,
42) Szkoła Podstawowa Nr 28,
43) Szkoła Podstawowa Nr 33,
44) Szkoła Podstawowa Nr 34,
45) Gimnazjum Nr 3,
46) Gimnazjum Nr 7,
47) Gimnazjum Nr 9,
48) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4,
49) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5,
50) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6,
51) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8,
52) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10,
53) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11,
54) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12,
55) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi,
56) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16,
57) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26,
58) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 27,
59) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28,
60) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29,
61) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych,
62) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych,
63) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego,
64) II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego,
65) III liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida,
66) V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. P. Ściegiennego,
67) VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego,
68) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
69) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
70) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
71) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
72) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Stanisława Staszica,
73) Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
74) Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2,
75) Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego,
76) Zespół Szkół Elektrycznych,
77) Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Hauke Bosaka,
78) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
79) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,
80) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
81) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,
82) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
83) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
84) Świetlica Wspierająco - Integrująca „Plus",
85) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
86) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
87) Żłobek Samorządowy Nr 5,
88) Żłobek Samorządowy Nr 12,
89) Żłobek Samorządowy Nr 13,
90) Żłobek Samorządowy Nr 15,
91) Żłobek Samorządowy Nr 17,
92) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
94) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,
95) Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
96) Młodzieżowy Dom Kultury.

Zadania:

Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:
1. Edukacji.
2. Nadzoru nad działalnością szkół, przedszkoli, ośrodków wsparcia, żłobków samorządowych, samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej oraz zagospodarowania mienia po zlikwidowanych zakładach.
3. Systemu Informacji Oświatowej
4. Ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia .
5. Kreowania polityki zdrowotnej w mieście.
6. Pomocy społecznej, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
7. Potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Profilaktyki uzależnień, w tym alkoholizmu i narkomanii.
9. Pomocy stypendialnej.
10. Nadzoru i koordynacji pracy Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.
11. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskami kombatanckimi, jednostkami administracji zespolonej na poziomie powiatu.
12. Nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.
13. Rejestracji, ewidencji i oznaczenia pojazdów oraz uprawnień do kierowania pojazdami.
14. Lokalnego transportu zbiorowego.
15. Spraw obywatelskich.
16. Ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz dowodów osobistych.
17. Działalności gospodarczej.
18. Handlu i gastronomii.
 


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 13:43 Data publikacji:  4 czerwiec 2018 12:19
Wersja:  1.7