MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

III Zastępca Prezydenta

III Zastępca Prezydenta


TRZECI ZASTĘPCA PREZYDENTA

CZESŁAW GRUSZEWSKI

 

Data powołania na stanowisko:

5 grudnia 2006 roku

Adres:

25-303 Kielce, ul. Rynek 1

Numer pokoju:

107

Telefon - sekretariat:

41 36 76 108

e-mail:

czesław.gruszewski@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek, godz.: 7:30 - 15:30

/po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia             w sekretariacie/      

 

 

Nadzór:

III Zastępca Prezydenta – Czesław Gruszewski
Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały:
1. Wydział Architektury i Budownictwa,
2. Wydział Mieszkalnictwa,
3. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem,
4. Wydział Zarządzania Energią.
W obszarze nadzoru znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:
1. Miejski Zarząd Budynków,
2. Miejski Zarząd Dróg,
3. Geopark Kielce,
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Zadania:
Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:

1. Architektury i budownictwa.
2. Polityki mieszkaniowej.
3. Gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Usług komunalnych.
5. Zarządzania zielenią.
6. Ochrony środowiska, przyrody, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów.
7. Edukacji ekologicznej.
8. Zieleni komunalnej i zadrzewień, gospodarki leśnej.
9. Rolnictwa i ochrony gruntów leśnych i rolnych.
10. Działania targowisk na terenie Miasta,
11. Ochrony rezerwatów geologicznych na terenie Miasta Kielce i edukacji geologicznej
12. Nadzoru i utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
13. Zarządzania energią, a w tym:
a) programowanie i zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, b) programowanie oszczędzania energii i termomodernizacji, c) zarządzanie oświetleniem Miasta.
14. Zaopatrzenia miasta w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
15. Utrzymania i eksploatacji dróg.
16. Inwestycji i infrastruktury drogowej w tym ścieżek rowerowych w pasie drogowym
 


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 13:56 Data publikacji:  7 listopad 2016 15:08
Wersja:  1.9