MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

II Zastępca Prezydenta

II Zastępca Prezydenta

 

Drugi Zastępca Prezydenta

Tadeusz Sayor

 

Data powołania na stanowisko:

4 września 2007 roku

Adres:

25-303 Kielce, plac Rynek 1

Numer pokoju:

121

Telefon - sekretariat: 

41 36 76 121

e-mail:

tadeusz.sayor@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek, godz.: 7:30 - 15:30  /po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia  w sekretariacie/                 

Nadzór:
II Zastępca Prezydenta – Tadeusz Sayor

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wydziały:
1. Wydział Inwestycji,
2. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
3. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z wyłączeniem zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
W obszarze nadzoru znajdują się nw. jednostki organizacyjne miasta:
1. Kielecki Park Technologiczny,
2. Centrum Kształcenia Praktycznego.


Zadania:

Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:
1. Przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji oświatowych, ochrony zdrowia, kultury, budownictwa mieszkaniowego na wnioski merytorycznych wydziałów,
2. Projektowania i realizacji inwestycji miejskich w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
3. Projektowania i realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy dróg, chodników, parkingów i kanalizacji deszczowej.
4. Projektowania i budowy ścieżek rowerowych poza pasem drogowym.
5. Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
6. Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru realizowanych zadań inwestycyjnych.
7. Planowania Przestrzennego.
8. Lokalizacji inwestycji.
9. Aktywizacji gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora.
10. Ochrony zabytków na terenie Miasta,
11. Strategii Rozwoju Miasta.
12. Zarządzania Funduszami Europejskimi.
 

 


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 14:09 Data publikacji:  7 listopad 2016 15:05
Wersja:  1.6