MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

461. Nr 461/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2016 r. oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

460. Nr 460/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

459. Nr 459/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2016 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce

458. Nr 458/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych przy ulicy Tartacznej w Kielcach

457. Nr 457/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego

456. Nr 456/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik

455. Nr 455/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmianiające Zarządzenie w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach

454. Nr 454/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

453. Nr 453/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

452. Nr 452/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

451. Nr 451/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

450. Nr 450/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące listopad-grudzień w roku akademickim 2015/2016

449. Nr 449/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

448. Nr 448/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) oraz służebności gruntowej

447. Nr 447/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza

446. Nr 446/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

445. Nr 445/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

444. Nr 444/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Edmunda Massalskiego

443. Nr 443/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Alabastrowej

442. Nr 442/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zakwalifikowania i zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce

Wyświetlanie 21 - 40 z 482 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25