MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wydanie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Założenie działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie oraz zgłoszenie sprostowania i wykreślenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność Gospodarcza - Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

EWIDENCJA LUDNOŚCI - Zameldowanie i wymeldowanie

EWIDENCJA LUDNOŚCI

EWIDENCJA LUDNOŚCI - Rejestr wyborców

EWIDENCJA LUDNOŚCI

EWIDENCJA LUDNOŚCI - zaświadczenia, udostępnienie danych

GEODEZJA

GEODEZJA - Wgląd do dokumentów

GEODEZJA

GEODEZJA - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci

GEODEZJA

GEODEZJA - Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

GEODEZJA

GEODEZJA - Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

GEODEZJA

GEODEZJA - Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

GEODEZJA

GEODEZJA - Wydanie decyzji o aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

GEODEZJA

GEODEZJA - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

GEODEZJA

GEODEZJA - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wyświetlanie 21 - 40 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7