MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

WNIOSEK

Wzory urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej,

2) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy ( Dz.U. 2015.1257).

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZGONY

ZGONY - sprowadzanie zwłok z zagranicy

Wyświetlanie 121 - 128 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7