MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ROZWÓJ I REWITALIZACJA

ROZWÓJ I REWITALIZACJA - wydawanie zaświadczeń dotyczących nieruchomości objętych podatkiem VAT o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa jest / nie jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których jest mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ROZWÓJ I REWITALIZACJA

ROZWÓJ I REWITALIZACJA- wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa nie jest przeznaczona do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

SPORT

SPORT - Przyznawanie stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA - Organizacja Otwartego Konkursu Ofert

STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE - Wydawanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce

WNIOSEK

Wzory urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej,

2) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy ( Dz.U. 2015.1257).

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZGONY

ZGONY - sprowadzanie zwłok z zagranicy

ZGROMADZENIA

ZGROMADZENIA  PUBLICZNE

Wyświetlanie 121 - 135 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7