MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze

 PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referenta na stanowisku ds. organizacyjnych

w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 41/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
starszy specjalista w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 38/2009)

Ogłoszenie o naborze

 PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
geodety w Referacie- Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 39/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Obrotu Nieruchomościami

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 37/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista  w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 36/2009)
 

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 35/2009)
 

Ogłoszenie o naborze

 PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji

Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 34/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji

Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 33/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. kontroli

Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 32/2009)

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
o naborze na 6-ciomiesięczne staże w Urzędzie Miasta Kielce

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 29/2009)

 

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:25/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Kultury
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 26/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
Wydziału Realizacji Inwesytcji Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 27/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Biurze d/s Pracowniczych
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:28/2009)

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

o naborze na 6-ciomiesięczne staże w Urzędzie Miasta Kielce

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Księgowości Wydatków Urzędu Miasta i Funduszy Celowych

Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:24/2009)

ogłoszenie o naborze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Księgowości Budżetu Miasta
Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:23/2009)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
starszego poborcy w Referacie Egzekucji Administracyjnej
Wydziału Podatków Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:22/2009)
Wyświetlanie 241 - 260 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14