MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Kultury
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 26/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
Wydziału Realizacji Inwesytcji Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 27/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Biurze d/s Pracowniczych
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:28/2009)

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

o naborze na 6-ciomiesięczne staże w Urzędzie Miasta Kielce

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Księgowości Wydatków Urzędu Miasta i Funduszy Celowych

Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:24/2009)

ogłoszenie o naborze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Księgowości Budżetu Miasta
Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:23/2009)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
starszego poborcy w Referacie Egzekucji Administracyjnej
Wydziału Podatków Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:22/2009)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty w Referacie Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 21/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Uwłaszczeń

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:20/2009)

 

Ogłoszenie o naborze

 
    PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Lokalizacji Inwestycji Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 19/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Księgowości Podatkowej Wydziału Podatków
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:18/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Księgowości Podatkowej Wydziału Podatków
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:17/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:15/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

(NR REF:16/2009)

Ogłoszenie o naborze na staże

OGŁOSZENIE

o naborze na 6-ciomiesięczne staże w Urzędzie Miasta Kielce

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF:13/2009)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 12/2009)
 

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Lokalizacji Inwestycji Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 11/2009)

Ogłoszenie NR REF:10/2009

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Aktywizacji Gospodarczej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu Miasta Kielce
Wyświetlanie 261 - 280 z 280 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14