MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w/s o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa północnej części skrzyżowania ul. Warszawskiej i al. IX Wieków Kielc wraz z rozbiórką budynków”
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

:Budowa ulicy Parkowej w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Budowa ulicy Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Średniej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury niezwiązanej z budową drogi”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach – etap II”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa ulicy Parkowej w Kielcach

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa ulicy Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do ulicy Średniej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (ul. Orląt Lwowskich ) w Kielcach – etap II”
 

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Przebudowa i rozbudowa wnętrza ulicy Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”
 
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Przebudowa i rozbudowa wnętrza ulicy Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”
w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską) w Kielcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania : Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zatok i pętli autobusowych”  
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
 „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowej i Czachowskiego w Kielcach wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową niedrogowej infrastruktury technicznej”
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE

informuję, że w stosunku do nieruchomości położonej w Kielcach o nieuregulowanym stanie prawnym , zostanie wszczęte postępowania administracyjne, dotyczące ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską) w Kielcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania : Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zatok i pętli autobusowych

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej”

Obwieszczenie w/s realizacji inwestycji drogowej

"Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”
 
Wyświetlanie 261 - 280 z 289 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 15