MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Przebudowa i rozbudowa wnętrza ulicy Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”
 
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Przebudowa i rozbudowa wnętrza ulicy Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”
w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską) w Kielcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania : Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zatok i pętli autobusowych”  
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
 „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowej i Czachowskiego w Kielcach wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową niedrogowej infrastruktury technicznej”
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”
 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

OGŁOSZENIE

informuję, że w stosunku do nieruchomości położonej w Kielcach o nieuregulowanym stanie prawnym , zostanie wszczęte postępowania administracyjne, dotyczące ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską) w Kielcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania : Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zatok i pętli autobusowych

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej”

Obwieszczenie w/s realizacji inwestycji drogowej

"Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”
 

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w/s realizacji inwestycji drogowej

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską) w Kielcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania : Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zatok i pętli autobusowych”  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowej i Czachowskiego w Kielcach wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową niedrogowej infrastruktury technicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”
 

Obwieszczenie o toczącym się postępowanbiu w/s wydania decyzji o zezwoleniu na reallizację inwestycji drogowej

Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s realizaci inwestycji drogowej

 
dla zadania: pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. IX Wieków Kielc)”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„ Przebudowa i rozbudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)”
 
Wyświetlanie 261 - 280 z 282 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 15