MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-26/09

Kielce: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, a także będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.
Numer ogłoszenia: 155252 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009

II zmiana Ogłoszenia Or.III.341-3-12/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88709-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego Piekoszowska II rejon ul. Szajnowicza dz. nr 869/16 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie budynku...
Termin składania ofert: 2010-05-05


Numer ogłoszenia: 110817 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-23/10

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ulicy Domaszowskiej w Kielcach, wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej do granicy działki nr ewid.129/6

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-10/10

Kielce: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny - Etap C od km 1+767,33 do km 2+686,75
Numer ogłoszenia: 106330 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-12/10

Kielce: Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - Piekoszowska II w Kielcach
Numer ogłoszenia: 88709 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010

Zmiana ogłoszenia w postepowaniu Or.III.341-3-12/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88709-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego Piekoszowska II rejon ul. Szajnowicza dz. nr 869/16 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie budynku...
Termin składania ofert: 2010-05-05

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-17/10

Kielce: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or.III-341-3-22/10

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Św.Barbary w Kielcach - etap II

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-50/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 252835-2010 z dnia 2010-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego obejmującego boiska: do piłki ręcznej i do koszykówki, oznaczonej w projekcie budowlanym jako Etap I, polegającej w szczególności na: a)zmianie istniejącej...
Termin składania ofert: 2010-09-30


Numer ogłoszenia: 260735 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-55/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 319600 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-57/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 330788 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-46/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 266118 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-47/10

Kielce: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej, Dobrzyńskiej, Poleskiej w Kielcach

Prtzetarg nieograniczony Or.III.341-3-50/10

Kielce: Przebudowa boisk - Etap I w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 przy ul. Górniczej 64 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 252835 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-49/10

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 295924 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-49/10

Numer ogłoszenia: 301044 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-41/10

Wymiana pokrycia stropodachu i przebudowa kominów na Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach, ul.Romualda

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-43/10

Kielce: Przebudowa węzła cieplnego w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
Numer ogłoszenia: 258358 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-45/10

Kielce: Budowa kanału sanitarnego w ul. Petyhorskiej i w ul. Stefana Batorego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 232549 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-36/10

Kielce: Wykonanie II etapu zadania pn.: Budowa centrum energii odnawialnych dla potrzeb edukacyjnych jednostek oświatowych Miasta. Infrastruktura energetyczna przyjazna dla środowiska, w budynku II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 188717 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2