MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-34/10

Kielce: Wykonanie oświetlenia Parku XXX-lecia i terenów przyległych w Kielcach,
ul. Okrężna, Husarska, Szczepaniaka

Numer ogłoszenia: 173265 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-26/10

Kielce: Wykonanie kanalizacji grawitacyjno-pompowej w ul. Dobromyśl od budynku Nr 71 do ul. Janowskiej oraz ul. Aleksandrówka od ul. Łopuszniańskiej do ul. Janowskiej z włączeniem do istniejącego kolektora ø 800 mm - etap III o długości ok. 1,6 km
Numer ogłoszenia: 180108 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-28/10

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-25/10

Kielce: Budowa parkingu przy Al. Na Stadion w Kielcach
Numer ogłoszenia: 164754 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-23/10

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ulicy Domaszowskiej w Kielcach, wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej do granicy działki nr ewid.129/6

Przetarg nieograniczony Or.III-341-3-22/10

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Św.Barbary w Kielcach - etap II

II zmiana Ogłoszenia Or.III.341-3-12/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88709-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego Piekoszowska II rejon ul. Szajnowicza dz. nr 869/16 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie budynku...
Termin składania ofert: 2010-05-05


Numer ogłoszenia: 110817 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-17/10

Kielce: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach

Zmiana ogłoszenia w postepowaniu Or.III.341-3-12/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88709-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego Piekoszowska II rejon ul. Szajnowicza dz. nr 869/16 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie budynku...
Termin składania ofert: 2010-05-05

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-12/10

Kielce: Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - Piekoszowska II w Kielcach
Numer ogłoszenia: 88709 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-10/10

Kielce: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny - Etap C od km 1+767,33 do km 2+686,75
Numer ogłoszenia: 106330 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-26/09

Kielce: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, a także będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców bądź osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) oraz załadunek, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych.
Numer ogłoszenia: 155252 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009

Wyświetlanie 21 - 32 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2