MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Dostawa sprzętu aktywnego sieci ...

Kielce: Dostawa sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 2013/S 226-393493; data zamieszczenia: 21.11.2013
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6.
Numer ogłoszenia: 333122 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy