MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

przetarg nieograniczony Or-III.271.34.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Rozbudowa i modernizację monitoringu wizyjnego miasta Kielce dostawa i uruchomienie serwera i macierzy
Numer ogłoszenia: 324174 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.40.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 316132 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.38.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Budowa wodociągu w ul. Przęsłowej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 305094 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.37.2013

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wodociągu
w ul. Kwarcianej w Kielcach

Numer ogłoszenia: 297898 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.36.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Gminy Kielce lub Skarbu Państwa w księgach wieczystych
Numer ogłoszenia: 293912 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.35.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie na potrzeby Miasta Kielce opracowania geodezyjno-kartograficznego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 284622 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.33.2013

Kielce: Dostosowanie ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej do Żłobka Samorządowego Nr 15 przy ul. Struga 6 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 277704 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or-III.271.32.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa wodociągu w ul. Zgórskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 265262 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2013

Kielce: Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Miasta Kielce oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac geodezyjnych związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 264996 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.31.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego
Numer ogłoszenia: 135067 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.28.2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

przetarg nieograniczony Or-III.271.27.2013

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 236422 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.26.2013

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 232762 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

zmiana ogłoszenia przetarg nieograniczony Or-III.271.20.2013

15/06/2013    S115    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kielce: Usługi związane z odpadami
2013/S 115-196212

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2013

30/05/2013    S103    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu
2013/S 103-176257

Przetarg nieograniczony Or-III.271.24.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Gminy Kielce lub Skarbu Państwa w księgach wieczystych
Numer ogłoszenia: 207662 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.20.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Kielce

Przetarg nieograniczony Or-III.271.22.2013

Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych na potrzeby Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony Or-III.271.21.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Dostawa wydawnictw promujących Miasto Kielce

Wyświetlanie 21 - 40 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3