MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Referat Funduszy Europejskich

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn.: „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych obejmujące:


Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych;
Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie księgowości projektów unijnych na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół" w podziale na części:

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Referat Funduszy Europejskich

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn.: „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę oprogramowania antywirusowego:
„ESET Endpoint Antivirus Suite" i „ESET Endpoint Security Suite".
 

INFORMACJA

dotycząca wyboru wykonawcy w postępowaniu na organizację w dniu 28 września 2018 r. imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

na : „Wykonanie i dostarczenie 100 sztuk  popiersia  Marszałka Józefa Piłsudskiego na podstawie dostarczonego przez zamawiającego modelu"

Zaproszenie do składania ofert

„Dostawę zestawów pomocy dydaktycznych zgodnych z Katalogiem pomocy dydaktycznych, który jest  załącznikiem do „Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacyjna  w szkole  podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"

Zaproszenie do składania ofert

„Sprzedaż wraz z dostawą  i montażem mebli szkolnych w ramach realizacji

„Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego  pn.  PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół" w podziale na części:
Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Sprostowanie - poprawiony protokół z otwarcia ofert i informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

 

Zaprasza do składania ofert na organizację w dniu 28 września 2018 r. imprezy rekreacyjno-sportowej dla przcowników i emerytów Urzędu Miasta Kielce

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Stworzenie i przeprowadzenie edukacyjnej gry miejskiej w ramach projektu
„Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki".

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Sabinówek w Kielcach"
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji na: 

http://www.invest.kielce.pl/zapytanie-ofertowe-nr-13-z-dnia-12-06-2018

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Sabinówek w Kielcach"
oraz "Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych i biurowych. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

wymiana 4 kamer w sieci monitornigu wizyjnego miasta Kielce

Wyświetlanie 1 - 20 z 226 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12