MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce

Urząd Miasta Kiele, Wydział Zarządzania Energią zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

świadczenie długookresowej usługi doradczej eksperta zewnętrznego w zakresie przygotowania symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
 
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:
 
prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego i personalnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc*1w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - usługa aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej

Urząd Miasta Kielce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)

zaprasza do składania ofert na

zakup zestawów interaktywnych.

Zamawiający uszczegółowił parametry projektora ultrakrótkoogniskowego.

2. Projektor ultrakrótkoogniskowy o rozdzielczości WXGA 1280x800  kompatybilny z tablicą z wbudowanym głośnikiem.

Zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie anulowane

ogłoszenie anulowane

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)

zaprasza do składania ofert na

zakup zestawów interaktywnych.

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe Zaproszenie anulowane

Zaproszenie anulowano

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.
 
opracowanie LOGO w ramach projektu Program: Edukacja Przedsiębiorczości,
realizowanego przez Gminę Kielce w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

 

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc*1w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zmiana ogłoszenia z dnia 12.01.2018

Zmiana dotyczy: rozdział III. Kryteria oceny ofert

Pkt 2. Kryterium „Doświadczenie" (Pbad. D)

Ppkt 2.3. Za przeprowadzenie w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 150 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży Oferent otrzyma 10 pkt., a w przypadku przeprowadzenia powyżej 300 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego – 20 pkt.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i prowadzenie strony internetowej
(opartej na CMS'ie) dla produktu turystyczno – kulturalnego
pn. „Kielce – Raj dla dzieci
"

 

UWAGA
W załączniku unieważnienie postępowania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.
 

 Prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) w jednej z wybranych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego
infrastruktury Blade HPE, macierzy dyskowej HDS HUS 110
oraz macierzy dyskowej HDS AMS 2100.
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa oprogramowania biurowego i narzędziowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę oprogramowania biurowego i narzędziowego.
 

Zaproszenie do składania ofert - zmiana ogłoszenia z dnia 24.11.2017 - informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborzez oferty - 13.12.2017

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach".

Zmiana ogłoszenia z dnia 24.11.2017

Zmiana dotyczy: rozdział III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące urządzeń placu zabaw oraz nawierzchni i ogrodzenia o których mowa w pkt 1-4:

Zestaw zabawowy określony w pkt. 1 lit. a przeznaczony dla dzieci składający się z m. in. następujących elementów:

Pkt 3.Podesty oraz trap łączący wykonane z płyty HDPE.

Pkt4.Daszki, zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane z płyty HDPE.

 

Rozdział VII. PROCEDURA

Pkt 5.Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2017r. o godz. 12:00.  

Pkt 9.Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku nie złożenia jednej ważnej oferty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - sprzęt peryferyjny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu peryferyjnego:
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

zaprasza do składania ofert

zakup i dostawę dywanów do sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury. Sportu i Promocji Miasta, Referat Sportu i Turystyki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.
opracowania LOGO w ramach produktu turystyczno-kulturalnego
pn. „Kielce – Raj dla dzieci".

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt peryferyjny: urządzenie wielofunkcyjne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu peryferyjnego:
urządzenia wielofunkcyjnego.
 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
zaprasza do składania ofert
na realizację zajęć z rytmiki
w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.

INFORMACJA

dotycząca wyboru wykonawcy w postępowaniu na przygotowanie, zapakowanie   

i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami

Wyświetlanie 1 - 20 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 10