MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

INFORMACJA dotycząca wyboru wykonawcy

 

 

w postępowaniu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt peryferyjny: urządzenie wielofunkcyjne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu peryferyjnego:
urządzenia wielofunkcyjnego.
 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach".

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
realizację usług polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania dla miasta Kielce diagnozy w powiązaniu z wizją przyszłości dla potrzeb Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+, przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, wraz z odpowiednimi rekomendacjami.
 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
zaprasza do składania ofert
na realizację zajęć z logopedii w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
zaprasza do składania ofert
na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.
 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa urządzeń sieciowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę urządzeń sieciowych.

UWAGA! POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - dostawa urządzeń peryferyjnych - drukarek wielkoformatowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę urządzeń peryferyjnych: drukarek wielkoformatowych.
 

UWAGA! POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny

zaprasza do składania ofert

 

na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

 

Zapraszam do składania ofert na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
zaprasza do składania ofert
na realizację zajęć z rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34.
 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert:

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie od podstaw strony internetowej - portalowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie od podstaw strony internetowej - portalowej dla projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach Sylwestra Pod Gwiazdami 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej Sylwester Pod Gwiazdami 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na przygotowanie od podstaw strony internetowej – portalowej (opartej na CMS'ie) dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na przygotowanie od podstaw strony internetowej - portalowej (opartej na CMS'ie) dla projektu pn. „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie dzieła, którego przedmiotem jest „Wykonanie digitalizacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującej się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Kielce".

Wyświetlanie 1 - 20 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9