MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach Sylwestra Pod Gwiazdami 2017

Zaproszenie do składnaia ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej Sylwester pod Gwiazdami 2017

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
zaprasza do składania ofert
na świadczenie usługi doradczej w zakresie kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sporotwego w Kielcach ul. Prosta 57" - Eatap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ESET

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę oprogramowania antywirusowego:
„ESET Endpoint Antivirus Suite" i „ESET Endpoint Security Suite".
 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sporotwego w Kielcach ul. Prosta 57" - Eatap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce – Wydział Organizacyjny informuje o wyborze najkorzystniejsze oferty na organizację w dniu 8 września 2017 r. imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Zaprasza do składania ofert na organizację w dniu 8 września 2017 r. imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

zaprasza do składania ofert na:

Dostawę zestawów pomocy dydaktycznych zgodnych z katalogiem pomocy dydaktycznych,

 który jest  załącznikiem do „Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego 

pn.  Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

„Opracowanie koncepcji i realizacja na jej podstawie działań promujących
walory turystyczno – krajoznawcze miasta Kielce skierowanych
dla kuracjuszy sanatoriów z Buska – Zdroju oraz Solca – Zdroju"

 

UWAGA
W załączniku rozstrzygnięcie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

                                  Urząd Miasta Kielce

                   Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa "strefy aktywnej" na terenie oś. Barwinek"

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn.: „Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Saint Etienne we Francji"

Zaproszenie do składania ofert

                                  Urząd Miasta Kielce

                                Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach "

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - postępowanie rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


dostawę sprzętu peryferyjnego:
drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

 

UWAGA!
W załączniku rozstrzygnięcie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem zaprasza do składania ofert na opracowanie: „Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2017-2021
z perspektywą do 2025 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - postępowanie rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na:
dostawę sprzętu peryferyjnego:
drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

 

UWAGA
Ze względu na oczywistą pomyłkę zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ust 3. pkt XVI. Informacje dodatkowe na :
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

UWAGA!
W załączniku rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: wynajem sceny na okres: 01.06-31.08.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na usługę:
 
Graficzne i merytoryczne opracowanie, produkcja i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze nakorzystniejszej oferty na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowych w ramach Święta Kielc w dniach 23-25 czerwca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny na okres 01.06-31.08.2017 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 153 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8