MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:

opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami
ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

opracowania studium wykonalności  wraz z niezbędnymi  analizami ekonomiczno-finansowymi  dla projektu pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na zapewnienie usługi gastronomicznej podczas wspólnego spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 16 grudnia 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Urzędu

zaprasza do składania ofert

    w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


na  przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek   

ze słodyczami

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Urzędu

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

na dostawę bonów towarowych dla emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawę materiałów biurowych z oznaczeniami projektowymi.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie usług doradczych w dziedzinie efektywności energetycznej.

Zaproszenie Ofertowe

Wykonanie ekspertyzy/opinii Biegłego/Specjalisty w zakresie hydrologii, budownictwa,  geodezji, melioracji wodnychdotyczącej odtworzenia rowu odwodnieniowego w rejonie ul. Posłowickiej 41 i 43 w Kielcach w pierwotnej lokalizacji, tj. z przebiegiem przez działki nr ewid. 544/1 i 544/2 obręb 0027.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta zaprasza do składania ofert na usługę:

"Promocja terenów inwestycyjnych Gminy Kielce na branżowym portalu internetowym poświęconym wyłącznie tematyce rynku nieruchomości oraz poprzez mailing do wyselekcjonowanych odbiorców".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu
„Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert  na opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawę materiałów biurowych z oznaczeniami projektowymi.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Zapraszam do składania ofert na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami. Planowana liczba paczek to 320 sztuk, z możliwością zwiększenia ilości do 10%.

Zaproszenie Ofertowe

Wykonanie ekspertyzy/opinii Biegłego/Specjalisty w zakresie hydrologii, budownictwa,  geodezji, melioracji wodnychdotyczącej odtworzenia rowu odwodnieniowego w rejonie ul. Posłowickiej 41 i 43 w Kielcach w pierwotnej lokalizacji, tj. z przebiegiem przez działki nr ewid. 544/1 i 544/2 obręb 0027.

Protokół z oceny ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta

informuje o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania
- zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach
Sylwestra Pod Gwiazdami 2016

Protokół z oceny ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta

informuje o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania
- zaproszenie do składania ofert na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej
Sylwester Pod Gwiazdami 2016

Zaproszenie do składania ofert

 

na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu
„Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert na: 
sprzedaż wraz z dostawą tonerów do drukarki i elementów wymiennych do urządzenia wielofunkcyjnego.

Zaproszenie Ofertowe

Wykonanie ekspertyzy/opinii Biegłego/Specjalisty w zakresie hydrologii, budownictwa,  geodezji, melioracji wodnychdotyczącej odtworzenia rowu odwodnieniowego w rejonie ul. Posłowickiej 41 i 43 w Kielcach w pierwotnej lokalizacji, tj. z przebiegiem przez działki nr ewid. 544/1 i 544/2 obręb 0027.

zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Wyświetlanie 1 - 20 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6