MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Zaproszenie do składania ofert - dostawa monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa programów multimedialnych i filmów szkoleniowych na potrzeby Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPInKa w ramach „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA

dotycząca wyboru wykonawcy

 w postępowaniu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami.

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert:

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu„Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej
Sylwester pod Gwiazdami 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie zdjęć lotniczych lokalizacji wybranych ofert umieszczonych
w Bazie Ofert Inwestycyjnych dostępnej na stronie www.mapa.invest.kielce.pl".

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy, uruchomienia i synchronizacji pięciu (5 kpl.) syren elektronicznych w Systemie Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji na: 

http://www.invest.kielce.pl/zapytanie-ofertowe-nr-13-z-dnia-12-06-2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

informuje, że rozstrzygnięto postępowanie

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach", oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych obejmujące:


Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych;
Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie księgowości projektów unijnych na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół" w podziale na części:

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, na potrzeby projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę oprogramowania antywirusowego:
„ESET Endpoint Antivirus Suite" i „ESET Endpoint Security Suite".
 

Wyświetlanie 1 - 20 z 241 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13