MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki".

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Sabinówek w Kielcach"
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji na: 

http://www.invest.kielce.pl/zapytanie-ofertowe-nr-13-z-dnia-12-06-2018

Zaproszenie do składania ofert

wymiana 4 kamer w sieci monitornigu wizyjnego miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych i biurowych. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

  Urząd Miasta Kielce,

Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w ul. Sabinówek w Kielcach"
oraz "Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Referat Kultury

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wynajmu sceny na okres 16 maja - 29 lipca 2018

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem zaprasza do składania ofert na

"Wykonanie pomiaru emisji do powietrza: masowego ogólnego gazowego węgla organicznego TVOC (LZO) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) benzenu i fenolu, z 1 emitora zespołu otaczarki Wibau-10"

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zaprasza do składania ofert na: zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego CPV-29715300-7 sprzęt hydrauliczny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowych
w ramach Święta Kielc w dniach 22-24 czerwca 2018r. oraz imprezy masowej w dniu 29 lipca 2018r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
zaprasza do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o rezygnacji wykonawcy i wyborze najkorzystniejszej ofery

na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych" w podziale na części:

Część I– „Zakup i dostawa zestawów łączących".

Część II– „Zakup i dostawa zestawów do spawania".

Część III– „Zakup i dostawa pompy ciepła z instalacją i sterowaniem".

Część IV– „Zakup i dostawa kotła na biomasę".

Część V– „Zakup i dostawa siłowni wiatrowej".

Część VI– „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych".

Część VII- „Zakup i dostawa drukarki z funkcją proofera".

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych w ramach realizacji zadania pn.

„Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowej
w ramach Święta Kielc w dniach 22-24 czerwca 2018r.
oraz imprezy masowej w dniu 29 lipca 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w dn. 31.05.2018r. oraz sceny, nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach Święta Kielc w dn. 22-24.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce

Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce".

Pytania oferentów wraz z odpowiedziami zamawiajacego

Protokół oceny ofert

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych obejmujące:

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych w ramach realizacji zadania pn.

„Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wyświetlanie 1 - 20 z 214 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11