MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych w ramach realizacji zadania pn.

„Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowej
w ramach Święta Kielc w dniach 22-24 czerwca 2018r.
oraz imprezy masowej w dniu 29 lipca 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w dn. 31.05.2018r. oraz sceny, nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach Święta Kielc w dn. 22-24.06.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Referat Kultury

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wynajmu sceny na okres 16 maja - 29 lipca 2018

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
zaprasza do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych" w podziale na części:

Część I– „Zakup i dostawa zestawów łączących".

Część II– „Zakup i dostawa zestawów do spawania".

Część III– „Zakup i dostawa pompy ciepła z instalacją i sterowaniem".

Część IV– „Zakup i dostawa kotła na biomasę".

Część V– „Zakup i dostawa siłowni wiatrowej".

Część VI– „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych".

Część VII- „Zakup i dostawa drukarki z funkcją proofera".

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce

Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce".

Pytania oferentów wraz z odpowiedziami zamawiajacego

Protokół oceny ofert

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kielce, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych w ramach realizacji zadania pn.

„Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych obejmujące:

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

wynajem nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w dn. 31.05.2018 r. oraz sceny, nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach Święta Kielc w dn.22-24.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny na okres 16.05-29.07.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w trakcie warsztatów i wizyt studyjnych w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
 
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:
 
prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego i personalnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc*1w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

świadczenie długookresowej usługi doradczej eksperta zewnętrznego w zakresie przygotowania symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)

zaprasza do składania ofert na

zakup zestawów interaktywnych.

Zamawiający uszczegółowił parametry projektora ultrakrótkoogniskowego.

2. Projektor ultrakrótkoogniskowy o rozdzielczości WXGA 1280x800  kompatybilny z tablicą z wbudowanym głośnikiem.

Dodano załącznik - informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - usługa aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej

Urząd Miasta Kielce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie anulowane

ogłoszenie anulowane

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)

zaprasza do składania ofert na

zakup zestawów interaktywnych.

Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe Zaproszenie anulowane

Zaproszenie anulowano

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

zaprasza do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.
 
opracowanie LOGO w ramach projektu Program: Edukacja Przedsiębiorczości,
realizowanego przez Gminę Kielce w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Wyświetlanie 1 - 20 z 203 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11