MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Oferta Stowarzyszenia Artystycznego „ECCE HOMO”

Oferta Stowarzyszenia Artystycznego „ECCE HOMO” na realizację zadania publicznego p.n.: "Organizacja warsztatów i przedstawień - Literatura na scenie - projekt z zakresu edukacji teatralnej” składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia Artystycznego „Ecce Homo"

Oferta Stowarzyszenia Artystycznego „Ecce Homo" na realizację zadania publicznego p.n. „Uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach teatralnych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury miasta Kielce" w terminie od 1 lipca do 30 września 2013 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Wiedzy o Dawnych Kulturach

Oferta Towarzystwa Wiedzy o Dawnych Kulturach składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Towarzystwa o Dawnych Kulturach

Oferta Towarzystwa o Dawnych Kulturach złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 227/2010 z dnia 25 maja 2010r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - kultura, turystyka, profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, ekologia i ochrona środowiska

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert - III edycja

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert - profilaktyka, kultura, turystyka, ekologia.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu: kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, profilaktyka i  przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia oraz ekologia i ochrona środowiska.

Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 14.01.2010r.

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 14.01.2010r. - zmieniające Zarządzenie Nr 1/2010

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - ferie

Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony środowiska.

Wyświetlanie 81 - 97 z 97 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5