MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Oferta Polskiego Związku Diabetyków

Oferta Polskiego Związku Diabetyków złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarzadzenie Nr 125/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia oraz ekologia i ochrona środowiska.

Informacja dot. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 24 grudnia 2008r. Prezydent Miasta Kielce ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych miasta zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: kultura fizyczna i sport, profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, kultura oraz turystyka. Treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2008r. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 stycznia 2009r. Rozstzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 39/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 lutego 2009r.

Wyświetlanie 21 - 25 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2