MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zarządzenie prezydenta 336/2009

Zarządzenie Nr 336/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 września 2009r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom- ekologia i ochrona środowiska

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert - kultura fizyczna i sport oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Prezydenta nr 244 /2009

Zarządzenie Nr 244 /2009Prezydenta Miasta Kielcez dnia 6 lipca 2009r. w sprawie przyznania dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 208 z dnia 16 czerwca 2009r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 209 z dnia 16 czerwca 2009

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu profilaktyki.

Zarządzenie Prezydenta Nr 183

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z kultury fizycznej  i sportu

Zarządzenie Prezydenta Nr 184

Zarządzenie 184/2009 w sprawie przyznania dotacji z zakersu Turystyki i Ochrony Środowiska

Zarządzenie Prezydenta Nr 159/2009

Zarządzenie Prezydenta dot. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki.

Zarządzenie Prezydenta Nr 158/2009

Zarządzenie prezydenta 158/2009 dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych z kultury fizycznej i  sportu orza ekologii i ochrony środowiska

Zarządzenie Prezydenta nr 103/2009

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie nr 67/2009

Zarządzenie nr. 67/2009 z dnia 26.02.2009 dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona środowiska.

Oferty należy składać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Szymanowskiego 6 w pokojach 100-101 do dnia  31 marca 2009r. do godziny 15.30.

Wyświetlanie 261 - 275 z 275 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14