MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zarządzenie Prezydenta Nr 158/2009

Zarządzenie prezydenta 158/2009 dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych z kultury fizycznej i  sportu orza ekologii i ochrony środowiska

Zarządzenie Prezydenta nr 103/2009

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie nr 67/2009

Zarządzenie nr. 67/2009 z dnia 26.02.2009 dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona środowiska.

Oferty należy składać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Szymanowskiego 6 w pokojach 100-101 do dnia  31 marca 2009r. do godziny 15.30.

Wyświetlanie 261 - 265 z 265 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14