Na skróty
 Odnośnik  Drukuj Poleć


Komunikacja w języku migowym

Na skróty:

Ważne linki do stron www

Zawartość
 Odnośnik  Drukuj Poleć

Schemat organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor.
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastępców dyrektora
- Głównego księgowego
- Kierowników działów i samodzielnych stanowisk

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty:

1. Wydział dróg:

- referat inżynierii ruchu,
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego,

- referat d/s uzgodnień dokumentacji i zjazdów

2.Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg

- referat utrzymania dróg
- referat utrzymania infrastruktury

3. Wydział inwestycji:

- referat realizacji inwestycji
- referat mostów
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej

4. Wydział planowania

- referat planów i uzgodnień
- referat dokumentacji

5. Wydział geodezji i gospodarowania gruntami

- referat geodezji i regulacji stanów prawnych nieruchomości
- referat gospodarki gruntami
- referat ewidencji dróg

6. Wydział kanalizacji deszczowej

- referat gospodarki kanalizacją deszczową
- referat inwestycji

7. Wydział finansowo - księgowy

- referat księgowości
- referat budżetu i analiz
- referat finansów
- referat windykacji
- referat funduszy strukturalnych

8. Wydział Zamówień Publicznych

9. Wydział organizacyjno - administracyjny

10. Wydział strefy płatnego parkowania

11. Laboratorium

12. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac

13  Samodzielne stanowisko ds. Informatyki

14. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami

15. Radca Prawny


Autor: Jarosław SurgielOsoba publikująca: Jarosław Surgiel
Data utworzenia: 27 października 2011 15:08Data publikacji: 27 października 2011 15:09
Wersja publikacji: 3.1