Na skróty
 Odnośnik  Drukuj Poleć


Komunikacja w języku migowym

Na skróty:

Ważne linki do stron www

Zawartość
 Odnośnik  Drukuj Poleć

Umowy zawarte od 01.01.2009

Umowa na wykonanie sterylizacji i kastracji zwierząt. Wykonawca Konsorcjum Gabinetów Weterynaryjnych. Wartośc  umowy 100 00,00 zł

Umowa na aktualizację dokumantacji projektowej kanalizacji saniternej w ul. Batalionów Chłopskich i Kruszelnickiego. Wykonawca Econ M. Michalczyk, Kielce, ul. Klimeckiego. Wartość umowy 122 00,00 zł

Umowy zawarte od 01.01.2009

Umowa na sterylizację i kastrację i kastrację zwierząt . Wykonawca Konsorcjum Gabinetów Weterynaryjnych. Wartość umowy 100 000,00 zł  

Umowa na aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich, Kruszelnickiego. Wartość umowy 122 000,00 zł. Wykonawca Econ Kielce, Klimeckiego 10

Umowa na aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej w dz. Dyminy. Wartość umowy 315 126,00 zł. Wykonawca Econ Kielce, Klimeckiego 10

Umowa na utrzymanie placów zabaw w os. Dąbrowa, przy ul. Weroniki, terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Zamenhofa, boiska do koszykówki w Parku Ślichowice. Wykonawca Cedrox, Kielce, ul. Piłsudskiego 18/54. Wartość umowy 29 960,00 zł

Umowa na bieżącą konserwację muszli koncertowej w Parku Miejskim. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o. o Kielce ul. Lecha 11a. Wartość umowy 8025,00 zł

Umowa na roboty porządkowe i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Góry Brusznia, Wzgórza Karczówka, toru rowerowego i saneczkowego w Parku Ślichowice. Wykonawca Filpex Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 73. Wartość umowy 54 000,00 zł

Umowa na wykonanie popiersia I. Bergmana . Wykonawca A. Latos, Kielce, Wartość umowy 12 000,00 zł

Umowa na wykonanie popiersia D. Szostakiewicza. Wykonawca P.

Witkowski, Kielc. Wartość umowy 12 000,00 zł

Umowa na wykonanie popiersia S. Lema. Wykonawca L. Kurkowski, Jędrzejów. Wartość umowy 12 000,00 zł

Umowa na dostarczenie i obsługę kabin wc. Wykonawca WC Serwis, Zabrze, ul. Pod Borem 10. Wartość umowy 45 000,00 zł

Umowa na prace porządkowe w ramach akcji „Zielony Patrol”. Wykonawca   Filpex Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 73 . Wartość umowy 31 500,00 zł

Umowa na wykonanie budowy placu zabaw w os. RSM. Armatury Jagiellońskie.  Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o Kielce ul. Lecha 11a. Wartość umowy 59 689,12 zł

Umowa na wykonanie placu zabaw w os. RSM Armatury Podkarczówka. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o Kielce ul. Lecha 11a. Wartość umowy 58 169,09 zł

Umowa na wykonanie projektu remontu ścieżki rowerowej od. ul. Jesionowej do ul. Klonowej. Wykonawca PPU MZ Aqua Prim, Kielce, 1 go maja 122/22. Wartość umowy 8784,00 zł

Umowa na wykonanie specyfikacji technicznej kapliczek Drogi Krzyżowej. Wykonawca Firma Budowlana K. Stodulska. Wartość umowy 2440,00 zł

Umowa na wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Zgórskiej i Przegony wraz z koncepcją drogową. Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Koncept Plus, Kielce, Moniuszki 56. Wartość umowy 35 380,00 zł

 

Umowa na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanału sanitarnego w ul. Mała Zgoda. Wykonawca Zakład Usług budowlanych „Mazbud”, Miedziana Góra , ul. Spokojna 14. Wartość umowy 2000,00 zł

Umowa na wykonanie budowy kanału sanitarnego ul. Mała Zgoda. Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany „Premus’”. Wartość umowy 183 000,00 zł

Umowa na wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowo – Handlowe „Koncept plus”, Kielce, ul. Moniuszki 5 b. Wartość umowy 26 840,00 zł

Umowa na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia Parku XXX Lecia i terenów przyległych ul. Okrężna, Husarska, Szczepaniaka. Wykonawca Usługi Elektryczne Projektowo – Wykonawcze UEP AS – EL , Kielce, os. Na Stoku 65 a/11. wartość umowy 19 520,00 zł

Umowa na budowę oświetlenia skweru Szarych Szeregów Etap I oświetlenie alejek parkowych. Wykonawca Thorn Lighting Polska. Ul. Gazowa 26 A, Wrocław. Wartość umowy 363 861,55 zł

Umowa o sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia skweru Szarych Szeregów.
Wykonawca T. Januchta, Kielce, ul. Piłsudskiego. Wartość umowy 3900,00 zł

Umowa na budowę oświetlenia Parku Brzezinki. Wykonawca Zakład Usług Elektroinstalacyjnych, Góralski s.c. Chęciny, ul. Floriańska 5. Wartość umowy 34 989,60 zł

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy oświetlenia Parku Brzezinki. Wykonawca T. Januchta Kielce, ul. Piłsudskiego. Wartość umowy 1 100,00 zł

Umowa na wykonanie aneksu do projektu budowlanego oświetlenia skweru Szarych Szeregów. Wykonawca A. Różówicz, ul. BP Jaworskiego. Wartość umowy 3 000,00 zł

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej. Wykonawca PPH „Awpol” sp. z o.o.Kielce, ul. Domaszowska 104. Wartość umowy 444 000,00 zł


Umowy na nadzór nad budową boiska przy ul. Wikaryjskiej; Z. Burczyn Kielce, ul. Piekoszowska – 5990,00 zł, Gilewski Kielce, ul. Bieszczadzka- 1000,00 zł, G. Staszewski, Masłów, Dąbrowa 36 – 2850,00 zł

Umowa na wykonanie projektu budowy parkingu w Al. Na Stadion. Wykonawca A. Rusek , Kielce, ul. BP. Jaworskiego . Wartość umowy 25 010,00 zł

Umowa na wykonanie nadzoru autorskiego nad budową oświetlenia skweru Szarych Szeregów. Wykonawca A. Różówicz, Kielce. Wartość umowy 1098,00 zł .

Umowa na wykonanie płaskorzeźb stacji Drogi Krzyżowej. Wykonawca Wiesława Błażejczyk ul. Syreny 11 Warszawa. Wartość umowy 170 000,00 zł

Umowa na projekt kapliczki wraz z fundamentem, koncepcję pojedynczej kapliczki. Wykonawca J. Cedro Kielce, ul. Alabastrowa 84. Wartość umowy 10 800,00 zł .

Umowa na konserwację krzyża na górze Brusznia. Wykonawca „Zakład Prac na Wysokości” Kielce, Os. Na Stoku 87/23. Wartość umowy 15 372,00 zł

 

Umowa na wyłączenie z projektu budowlano – wykonawczego ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej Strefy A – Dolina rz. Sinicy I etapu obejmującego Skate Park oraz wizualizacja stref B,C,D, F. Wykonawca  Biuro Studiów i Grafiki „Kwadrat” Zagnańsk, ul. Zacisze 2. Wartość umowy 15 760,00 zł.

 

Umowa na wykonanie 2 egzemplarzy opracowania pn. „Okresowa kontrola jednoroczna zbiornika wodnego – staw w Parku Miejskim w Kielcach”. Wykonawca inż. B. Zięba, Kielce, ul. Bąkowa.

Wartość umowy 1 800,00 zł.

 

Umowa na wykonanie 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu, 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego dot. przebudowy placu zabaw przy ul. Planty. Wykonawca Ebe Studio, Kielce, ul. Triasowa 10/10 . Wartość umowy 2013 zł.

 

Umowa na wykoszenia trawy i chwastów na terenie wzgórza Brusznia. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. Kielce, ul. Lecha 11a. wartość umowy 8936,38 zł.

 

Umowa na wykonanie kanału sanitarnego sanitarnego ul. Piaskowej. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlanych Konstrukcji Stalowych,  Paweł Sobczyk, Kielce, ul. Łanowa 107. Wartość umowy 117 150,19 zł.

 

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanału sanitarnego sanitarnego ul. Piaskowej. Wykonawca Z. Chróścielewski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wartość umowy 2400,00 zł.

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie wodociągu i kanału sanitarnego sanitarnego ul. Sabinówek. Wykonawca Z. Chróścielewski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.. Wartość umowy 2831,43 zł.

 

Umowa na wykonanie opracowania „Realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Gminę Kielce. Wykonawca OBREM Łódź, ul. Lipowa 73

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy  budowie wodociągu i kanału sanitarnego sanitarnego ul. Sosnowej. Wykonawca Z. Chróścielewski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.. Wartość umowy 1107,15 zł.

 

Umowa na wykonanie wodociągu w ul. Sosnowej. Wykonawca BIKO SERWIS Sp. J. Chęciny, ul. Partyzantów 6/8. Wartość umowy 44 286,00 zł

 

Umowa na wykonanie przyłącza energetycznego do boiska przy ul. Wikaryjskiej.. Wykonawca R. Wiatkowski „WIMA” Kielce, ul. Wyspiańskiego 8/62. Wartość umowy 14 222,67 zł.

 

Umowa na  wykonanie zagospodarowania przy boisku do koszykówki w ul. Piaseczny Dół. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. Kielce, ul. Lecha 11a. Wartość umowy 35 502,00 zł.

 

Umowa na opracowanie koncepcji pomnika H. Sienkiewicza . Wykonawca G. Zemła, Warszawa, ul. Obozowa 36. Wartości umowy 25 000,00 zł.

 

Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej’. Wykonawca „Grafos” Kielce, ul. Zamkowa 3.   Wartość umowy 1250,00 zł

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy szaletu przy ul. Wojska Polskiego”. Wykonawca „Karcad” Urszula Warzecha Tywoniuk, Chmielowice, ul. Spacerowa 23, Morawica

Wartość umowy 12 000,00 zł.

 

Umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i Sabinówek. Wykonawca Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 107, Kielce . wartość umowy 113 257,20 zł.

 

Umowa na wykonanie budowy placu zabaw w os. SBM „Pionier” Barwinek. Wykonawca FIOR Sp. z o.o. Wrocław , ul. Odkrywców 1-3/5. Wartość umowy 54 811,39.

 

Umowa  na wykonanie budowy placu zabaw w os. Bocianek. Wykonawca „Croquet” s.c. Szczodre ul. Trzebnicka 81. Wartość umowy 58 723,04 zł.

 

Umowa na dostawę wody do zdroju w ul. Gruchawka. Wykonawca Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

 

Umowa na zabezpieczenie sanitarne imprezy w kolarstwie górskim -  Grabina, Dalnia. Wykonawca San – Bud Kontener, Zabrze, ul. Szybowa 2. Wartość umowy 9516,00 zł

 

Umowa na wykonanie budowy placu zabaw przy ul. Planty. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. Kielce, ul. Lecha 11a. Wartość umowy 47 800,00 zł. 

 

Umowa na wykonanie popiersia Marka Hłaski. Wykonawca Sławomir Micek, Kielce, Klmeckiego. Wartość umowy 12 000,00 zł.

 

Umowa na wykonanie popiersia Marlin Monroe. Wykonawca Tomasz Łukaszczyk, Kielce, ul. Dąbrowska. Wartość umowy 12 000,00 zł.

 

Umowa na wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i instalacji odbiorczej do szaletu przy ul. Ściegiennego. Wykonawca PGE Zeork Dystrybucja Sp. z o.o.. Wartość umowy 858,82 zł.

 

Umowa na wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i instalacji odbiorczej do szaletu przy skwerze im. Szarych Szeregów. Wykonawca PGE Zeork Dystrybucja Sp. z o.o. wartość umowy 858,82 zł.

 

Umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z przepompownią ścieków z włączeniem do kanału w ul. Wikaryjskiej na bazie koncepcji drogowej dla dzielnicy Cedro Mazur. Wartość umowy 64.172,00 zł.

 

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalu sanitarnego w ul. Langiewicza      i Mała Zgoda wraz z wyciągnikami. Wartość  umowy  1440,00 zł.

 

Umowa na wykonanie budowy kanału sanitarnego wraz wysięgnikami w ul. Langiewicza i Mała Zgoda. Wartość umowy 148.560,68 zł.

 

Umowa  na  wykonanie  opracowania  geodezyjnego  podziału  działek pod przepompownie ścieków w ul. Aleksandrówka, Dobromyśl i Witosa. Wartość  umowy  9.488,00 zł.

 

Umowa na wykonanie budowy wodociągu w ul. Domki. Wartość  umowy  78.446,00 zł.

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wodociągu w ul. Domki. Wartość umowy 2.440,00 zł.

 

Umowa na remont ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do ul. Jesionowej. Wartość umowy 48.929,10 zł.

 

Umowa  na  pełnienie   nadzoru inwestorskiego  nad  remontem  ścieżki  rowerowej  od ul. Klonowej do ul. Jesionowej. Wartość umowy 600,00 zł.

 

Umowa na wykonanie budowy wodociągu w ul. Klonowej. Wartość umowy 33.174,80 zł.

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wodociągu w ul. Klonowej. Wartość umowy 1220,00 zł.

 

Umowa na wykonanie ogrodzeń placów zabaw w oś. „Na Stoku”. Wartość umowy 44.577,53 zł.

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Kapliczek – Stacji Drogi Krzyżowej na Cmentarzu w Cedzynie”. Wartość umowy 2440,00 zł.

 

Umowa na wykonanie 14 kapliczek – stacji drogi krzyżowej na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie. Wartość umowy 111.737,36 zł.

 

Umowa na wykonanie wymiany 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie. Wartość  umowy  60.390,00 zł.

 

Umowa  na  wykonanie  kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Wartość umowy 48.372, 84 zł.

 

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego „Budowa wod-kan. sanit. w ul. Biesak”.

Wartość umowy 1650,00 zł.

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych „Budowa wod-kan. w ul. Biesak”.

Wartość umowy 80.337,00 zł.

 

Umowa  na  wykonanie robót budowlanych  „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowa, Stokowa

w Kielcach”. Wartość umowy 57.340,00 zł.

 

Umowa  na  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  „Budowa  wodociągu  w  ul. Borowej  i  Stokowej w Kielcach”. Wartość umowy  900,00 zł.

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych „Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w Kielcach”.

Wartość  umowy  14.640,00 zł.

 

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego „Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w Kielcach”.

Wartość  umowy  640,00 zł.

 

Umowa  na   sprawowanie   nadzoru   inwestorskiego   „ Budowa  szaletów  publicznych   przy          ul. Ściegiennego  i  na  Skwerze  Szarych  Szeregów”. Wartość umowy 1000,00 zł.

 

Umowa   na   sprawowanie   nadzoru    inwestorskiego   „ Budowa  szaletu   publicznego   przy                ul. Ściegiennego  i  na  Skwerze  Szarych  Szeregów”. Wartość   umowy   3200,00 zł.

 

Umowa   na   sprawowanie   nadzoru   inwestorskiego  „ Budowa   szaletu   publicznego   przy          ul. Ściegiennego   i  Skwerze  Szarych  Szeregów”.  Wartość   umowy  2200,00 zł.

 

Umowa na  wykonanie  „Szaletu  publicznego  zlokalizowanego   przy  ul. Ściegiennego i na Skwerze  Szarych  Szeregów”. Wartość  umowy  225.000,00 zł.

 

Umowa  na  wykonanie   i  montaż  na  terenie   Skweru   Szarych   Szeregów   w   Kielcach   2  szt. granitowych  postumentów  pod  popiersia”. Wartość  umowy  10.000,00 zł.

 

Umowa  na  wykonanie  wybranego  w  wyniku  konkursu  popiersia  Marka  Hłasko. Wartość  umowy  12.000,00 zł.

 

Umowa na wykonanie wybranego w wyniku konkursu  popiersia  Marilyn  Monroe. Wartość umowy 12.000,00 zł.

 

Umowa na wykonanie wybranego w wyniku konkursu  popiersia  Charcie  Chaplina. Wartość umowy 12.000,00 zł.

 

Umowa  na  wykonanie  i  montaż  na  terenie  Skweru  Szare  Szeregi  granitowego  postumentu  pod  popiersia. Wartość  umowy  5.500,00 zł.

 

Umowa  na  wycinkę  7 szt. drzew  wraz  z  uprzątnięciem   i  utylizacją  gałęzi  na  cmentarzu  Wojsk  Polskich  i  Żołnierzy  Radzieckich. Wartość  umowy  3.000,00 zł.

 

Umowa  na  budowę  ogrodzeń  placów  zabaw  w  oś. Na  Stoku. Wartość  umowy  44.577,53 zł.

 

 

 

 

  

 

 

 


Autor: Aldona Turek Wydział Gospodarki KomunalnejOsoba publikująca: Aldona Turek Wydział Gospodarki Komunalnej
Data utworzenia: 30 grudnia 2009 13:04Data publikacji: 30 grudnia 2009 13:06
Wersja publikacji: 7.1