MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach-INFORMACJA

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej ( między innymi kobietom w ciąży, oraz osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.Umowy - zlecenia zawarte z adwokatani i radcami prawnymi

na świadczenie w 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce

Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Świetokrzyskim, a Prezydentem Miasta Kielce w dniu 21 stycznia 2019 r.

dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do  dnia 31 grudnia 2019 r.na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zarządzenie Nr 474/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 Zmieniające Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiana dni i godzin funkcjonowania Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie dni i godzin funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od Nr 3 do Nr 8 nie będą czynne.

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Porozumienie w sprawie udzielenia w 2019 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce zawarte w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce, a

2. Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4, reprezentowaną przez: Radcę Prawnego - Helenę Górniak- Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1 lok. 30, reprezentowaną przez: Adwokata Wojciecha Zwierzchowskiego – Przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 ze zm.), w związku zart. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.J. z 2017 r. poz.2030 ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Wykaz

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 r.

Zarządzenie Nr 475/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"

Aneks Nr 1 z dnia 15 listopada 2017 r.

do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie udzielania w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce

Wyświetlanie 1 - 20 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3