MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. Budżet Miasta Kielce na 2009 rok

1. Budżet Miasta Kielce na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Uchwała Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody - 8

Załącznik Nr 2 Dochody i wydatki według działów - 9

Załącznik Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł - 11

Załącznik Nr 4 Wydatki według działów - 18

Załącznik Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów - 20

Załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów - 30

Załącznik Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. - 34

Załącznik Nr 8 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - 44

Załącznik Nr 9 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 58

Załącznik Nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - 59

Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 61

Załącznik Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 63

Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - 64

Załącznik Nr 14 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - 65

Załącznik Nr 15 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - 66

Załącznik Nr 16 Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - 67

Załącznik Nr 17 Dotacje dla innych podmiotów(nie wymienionych w załączniku Nr 14) - 72

Załącznik Nr 18 Zbiorcze zestawienie dotacji - 74

Załącznik Nr 19 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych - 76

II. Budżet w układzie wydziałów /równorzędnych jednostek/ oraz jednostek organizacyjnych Miasta - 77

1. Wydział Budżetu - 78

2. Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia - 88

3. Wydział Podatków - 98

4. Wydział Organizacyjny - 100

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - 102

6. Wydział Gospodarki Komunalnej - 105

7. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta - 107

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - 110

9. Wydział Realizacji Inwestycji - 113

10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta - 114

11.Wydział Spraw Obywatelskich - 116

12. Biuro Mieszkalnictwa - 118

13. Wydział Ochrony Środowiska - 119

14. Biuro Planowania Przestrzennego - 122

15. Biuro Rady Miejskiej - 123

16. Wydział Księgowości Urzędu - 124

17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -125

18. Miejski Zarząd Dróg - 134

19. Zarząd Transportu Miejskiego - 136

20 Miejski Zarząd Budynków - 138

21. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta - 139

22. Kielecki Inkubator Technologiczny - 140

23. Komenda Straży Miejskiej - 142

24. Miejski Urząd Pracy - 143

25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 144

Struktura planowanych wydatków na 2009 rok w ujęciu działowym oraz struktura planowanych wydatków budżetu Miasta na 2009 rok.

 


Autor:  Beata Rębosz Wydział Budżetu Osoba publikująca: Beata Rębosz Wydział Budżetu
Data utworzenia:  9 luty 2009 09:16 Data publikacji:  10 luty 2009 13:33
Wersja:  1.1