MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. Informacje podstawowe

1. Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
25-369 Kielce
Ul. Żeromskiego 4/6
tel. 041 3676673,  041 3676322
www.dpsalberta.pl


Autor:  Monika Lisowska Osoba publikująca: Monika Lisowska
Data utworzenia:  6 październik 2011 09:21 Data publikacji:  24 styczeń 2018 09:15
Wersja:  1.3