MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

1. Informacje podstawowe

1. Informacje podstawowe

Informacje podstawowe


Pełna nazwa jednostki
Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Adres – kod pocztowy
25 - 378

Adres – poczta
Kielce

Adres – ulica
Zgoda 31

Telefon
41-36-76-181

Fax
41-36-76-935

URL
-

Adres poczty elektronicznej
sekretariat@zsz1.kielce.pl

Status prawny lub forma prawna
Jednostka budżetowa

Nazwa organu prowadzącego
Miasto Kielce

Szkoły wchodzące w skład zespołu
Technikum Nr 1
Technikum Uzupełniające Nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Szkoła Policealna Nr 1


Autor:  Magdalena Małaczek Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Magdalena Małaczek Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  6 marzec 2009 13:55 Data publikacji:  30 styczeń 2014 13:40
Wersja:  1.1