MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. INFORMACJE PODSTWOWE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Kierownictwo Wydziału

p.o. Dyrektora

Imię i Nazwisko                  Wojciech Kołodziejczyk


Adres, nr pokoju


Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 205


Telefon sekretariatu


41 36 76 607


Fax


41 36 76 611


Telefon bezpośredni

e-mail


41 36 76 417

wojciech.kolodziejczyk@um.kielce.pl