MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. Informacje postaowe

1. Informacje postaowe

Informacje podstawowe

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres jednostki – kod pocztowy:
25-018 Kielce

Adres jednostki – ulica:
ul. Żytnia 1

Telefon:
41 367 67 96, 41 367 67 16, 41 367 67 17

Fax:
41 367 69 13

www:
www.mosir.kielce.pl

Adres poczty elektronicznej:
biuro@mosir.kielce.pl

Przedmiot działalności, kompetencje, tryb działania, /wg statutu jednostki/:
Do podstawowych zadań MOSiR należą sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a w szczególności:
1) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, imprez turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych własnych i zleconych,
2) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki oraz placówkami oświatowymi w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie miasta Kielce zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez turystycznych,
4) utrzymanie oraz prowadzenie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych obiektów,
5) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
6) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom,
7) organizowanie zawodów i turniejów sportowych oraz widowisk estradowych w obiektach,
8) prowadzenie w obiektach działalności hotelarsko-gastronomicznej,
9) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego,
10) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej wizerunek MOSiR-u,
11) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji.

Status prawny lub forma prawna:
Jednostka budżetowa  od 01.05.2014 r.

Nazwa organu tworzącego:
Rada Miasta Kielce


Strony: 1  2