MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. Umowy zawarte w 2009 roku

Wykaz umów

Wykaz umów

 

2009 ROK

1. Umowa Nr W/UMDZ/1/RI/1/UM/23/2009 zawarta w dniu 09.01.2009r. na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale socjalne". Wykonawca: Jerzy Kaleta (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2) Wartość umowy 2 000 zł.

 

2. Umowa Nr W/IN/5/RI/1/UM/270/2009 zawarta w dniu 30.01.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej – instalacji odbiorczych obiektu : budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią i licznikiem ADM w m. Kielce, ul. Ściegiennego dz. Nr 763. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 16 107,82 zł.  

 

3. Umowa Nr W/IN/6/RI/2/UM/287/2009 zawarta w dniu 12.02.2009r. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z urządzeniem terenu". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI-2" Grzegorz  Bafia z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 28/30. Wartość umowy 446 068,71 zł.

 

4. Umowa Nr W/IN/7/RI/3/UM/289/2009 zawarta w dniu 12.02.2009r. na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu i realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawca: Zakład Usług Budowlano-Projektowych „MAZBUD" z siedzibą w Miedzianej Górze ul. Spokojna 14. Wartość umowy 11 600,00 zł.

 

5. Umowa Nr W/IN/10/RI/4/UM/445/2009 zawarta w dniu 17.03.2009r. na wykonanie opracowania adaptacji dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012" dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Toporowskiego 96". Wykonawca: Pracownia Projektowa P.W.D. arch. Przemysław Dziewierz z siedzibą w Kielcach ul. Cedro Mazur 2a. Wartość umowy 19 520,00 zł.

 

6. Umowa Nr W/IN/11/RI/5/UM/447/2009 zawarta w dniu 17.03.2009r. na wykonanie opracowania adaptacji dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012" dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Jagiellońska 90". Wykonawca: Pracownia Projektowa P.W.D. arch. Przemysław Dziewierz z siedzibą w Kielcach ul. Cedro Mazur 2a. Wartość umowy 23 180,00 zł.

 

7. Umowa Nr W/IN/12/RI/6/UM/465/2009 zawarta w dniu 20.03.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i drogowej w drugim etapie zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych „Inwesbud" z siedzibą w Kielcach os. Na Stoku 70/2. Wartość umowy 3 416,00 zł.

 

8. Umowa Nr W/WB/45/RI/1/UM/479/2009  zawarta w dniu 24.03.2009r. na wykonanie ekspertyzy stwierdzającej czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz wyjaśnienie przyczyn długotrwałego zalegania wód opadowych na boisku piłkarskim przy ul. Piekoszowskiej 287a w Kielcach. Wykonawca: Firma „Front" Usługi Naukowe i Techniczne dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy 7 887,00 zł.

 

9. Umowa Nr W/WB/46/RI/2/UM/481/2009  zawarta w dniu 24.03.2009r. na wykonanie ekspertyzy stwierdzającej czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz wyjaśnienie przyczyn długotrwałego zalegania wód opadowych na boisku piłkarskim przy ul. Piekoszowskiej 287a w Kielcach. Wykonawca: Firma „Front" Usługi Naukowe i Techniczne dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy 2 113,00 zł.

 

10. Umowa Nr W/IN/14/RI/7/UM/485/2009 zawarta w dniu 26.03.2009r. na wykonanie II etapu zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej". Wykonawca: "WEGA" Rafał Zych z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 148/2. Wartość umowy 437 000,00 zł.

 

11. Umowa Nr W/IN/18/RI/11/UM/541/2009 zawarta w dniu 06.04.2009r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie WITACZY przy drogach wjazdowych do miasta" – ul. Krakowska. Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy 22 000,00 zł.

 

12. Umowa Nr W/IN/15/RI/8/UM/528/2009 zawarta w dniu 08.04.2009r. na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z budową zjazdu oraz urządzeniami techniczno-budowlanymi związanymi z budynkiem". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „Proinwest" S. Bęben, M. Kamela z siedzibą w Kielcach ul. Zbożowa 21. Wartość umowy 4 000,00 zł.

 

13. Umowa Nr W/IN/16/RI/9/UM/538/2009 zawarta w dniu 09.04.2009r. na opracowanie mapy do celów projektowych z naniesieniem punktów wysokościowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie WITACZY przy drogach wjazdowych do miasta" – ul. Krakowska. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEO-TET mgr inż. Izabela Wielińska-Tetela z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 23. Wartość umowy 1 220,00 zł.

 

14. Umowa Nr W/UMZLEC/66/RI/1/UM/548/2009 zawarta w dniu 09.04.2009r. na pełnienie nadzoru nad robotami na boisku piłkarskim w zakresie trawy i warstwy ziemi urodzajnej na boisku piłkarskim przy ul. Piekoszowskiej 287a w Kielcach. Wykonawca: Jacek Domoradzki (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2) Wartość umowy 2 000 zł.

 

15. Umowa Nr W/IN/17/RI/10/UM/539/2009 zawarta w dniu 14.04.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej – instalacji odbiorczych obiektu : budynek mieszkalny jednorodzinny w m. Kielce, dz. Nr 717. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 16 107,82 zł.

 

16. Umowa Nr W/IN/22/RI/12/UM/593/2009 zawarta w dniu 27.04.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej – instalacji odbiorczych obiektu : budynek mieszkalny wielolokalowy w Kielcach przy ul. Kusocińskiego dz. Nr 484/4. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 15 286,98 zł. 

 

17. Umowa Nr W/IN/34/RI/16/UM/709/2009 zawarta w dniu 04.05.2009r. na wykonanie zadań pn.: 1) „Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale mieszkalne"; 2) „Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego wraz z przyłączem do budynku przy ul. Ściegiennego 270". Wykonawca: Usługi Budowlane „FAWORYT" Stanisław Szydłowski z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Folwark Piaski 4. Wartość umowy 1 890 000,00 zł.

 

18. Umowa Nr W/IN/30/RI/15/UM/655/2009 zawarta w dniu 06.05.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej podmiotu: budynek mieszkalny w m. Kielce, ul. Kruszelnickiego 64 dz. Nr 297. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 6 607,91 zł. 

 

19. Umowa Nr W/IN/40/RI/17/UM/805/2009 zawarta w dniu 18.05.2009r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4". Wykonawca: Fabryka Form Architektonicznych Marcin Bartocha z siedzibą w Kielcach ul. Kościuszki 44/1. Wartość umowy 40 000,00 zł.

 

20. Umowa Nr W/IN/43/RI/19/UM/1159/2009 zawarta w dniu 20.05.2009 na wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach". Wykonawca: EKO-INVEST Marcin Kowalski z siedzibą w Kielcach ul. Skrajna 4. Wartość umowy 588 000,00 zł.

 

21. Umowa Nr W/IN/42/RI/18/UM/1124/2009 zawarta w dniu 21.05.2009r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z budową zjazdu oraz urządzeniami techniczno-budowlanymi związanymi z budynkiem". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „Proinwest" S. Bęben, M. Kamela z siedzibą w Kielcach ul. Zbożowa 21. Wartość umowy 2 600,00 zł.

 

22. Umowa Nr W/IN/44/RI/20/UM/1174/2009 zawarta w dniu 22.05.2009r. na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: „Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach" i „Budowa wodociągu od ul. Warszawskiej do działek nr 2472 i 2473 oraz kanału sanitarnego od ul. Witosa do działek nr 2472 i 2473". Wykonawca: MARBUD-INWEST Projektowanie i realizacja inwestycji B. Siudalski, W. Kostrowicki Sp. jawna z siedzibą w Warszawie ul. Staniewicka 14. Wartość umowy 295 064,32 zł.

 

23. Umowa Nr W/IN/47/RI/22/UM/1426/2009 zawarta w dniu 10.06.2009 zlecenie wydania opinii dot. gruntu w wykopie pod budynek nowowykonywany przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach i ewentualnych zaleceń co do stabilizacji bądź wymiany gruntu w celu posadowienia na nim budynku. Wykonawca: Firma „Front" Usługi Naukowe i Techniczne dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy  610,00 zł. 

 

24. Umowa Nr W/IN/46/RI/21/UM/1333/2009 zawarta w dniu 15.06.2009r. na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku położonego w Kielcach u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej działka nr 107/14 obręb 0015 oraz dla budynku położonego w Kielcach przy ul. Mazurskiej 48 działka nr 717 obręb 0017. Wykonawca: ABC Usługi Kreślarskie i Projektowe Monika Perchel z siedzibą w Krajków 25 gmina Pawłów. Wartość umowy 2 196,00 zł  

 

25. Umowa Nr W/IN/53/RI/27/UM/1480/2009 zawarta w dniu 18.06.2009r. na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa budynku pod potrzeby Żłobka i Przedszkola Samorządowego w Kielcach – Piekoszowska II w rejonie ul. Szajnowicza". Wykonawca: ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna Architekci & Inżynierowi arch. Krzysztof Janus ul. Wolsztyńska 4 z siedzibą w Poznaniu ul. Wolsztyńska 4. Wartość umowy 120 780,00 zł.

 

26. Umowa Nr W/IN/49/RI/23/UM/1454/2009 zawarta w dniu 23.06.2009r.  na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale socjalne". Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy 20 000,00 zł.

 

27. Umowa Nr W/IN/50/RI/24/UM/1470/2009 zawarta w dniu 24.06.2009r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI-2" Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 28/30. Wartość umowy 2 837,86 zł.

 

28. Umowa Nr W/IN/52/RI/26/UM/1472/2009 zawarta w dniu 25.06.2009r. na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7". Wykonawca: MAXIMUS-DOM Firma Remontowo-Budowlana Usługi Handel Paweł Gliszczyński Kostomłoty II 38 Miedziana Góra. Wartość umowy 319 447,34 zł.

 

29. Umowa Nr W/IN/51/RI/25/UM/1471/2009 zawarta w dniu 25.06.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 lok. 267. Wartość umowy 2 074,00 zł.

 

30. Umowa Nr W/IN/55/RI/28/UM/1688/2009 zawarta w dniu 30.06.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej podmiotu: Zasilenie Witacza w m. Kielce ul. Krakowska dz. Nr 978/6. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 342,52 zł. 

 

31. Umowa Nr W/IN/65/RI/31/UM/1858/2009r. zawarta w dniu 13.08.2009r. na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne". Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy 9 882,00 zł.

 

32. Umowa Nr W/IN/70/RI/34/UM/1904/2009 zawarta w dniu 17.08.2009r. na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego". Wykonawca: „SPRING" Andrzej Łataś z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 71. Wartość umowy: 1 039 033,66 zł.  

 

33. Umowa Nr W/IN/67/RI/32/UM/1874/2009 zawarta w dniu 17.08.2009r. na wykonanie na płycie boiska sportowego przy ul. Piekoszowskiej 287a w Kielcach robót obejmujących: 1) głęboką areację na powierzchni 0,57 ha (kołkiem pełnym o długości ok. 35cm) wraz z wałowaniem; 2) podsiew wgłębny (z zastosowaniem traw odpornych na duże obciążenia) przy użyciu specjalistycznego siewnika na powierzchni 0,57 ha. Wykonawca: „KIM – 77" Paweł Nowak z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 41/60. Wartość umowy: 19 600,52 zł.

 

34. Umowa Nr W/IN/69/RI/33/UM/1900/2009 zawarta w dniu 17.08.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Toporowskiego". Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTBUD" Michał Polski z siedzibą w Kielcach os. Na Stoku 70/2. Wartość umowy: 10 980,00 zł.  

 

35. Umowa Nr W/IN/73/RI/37/UM/1908/2009 zawarta w dniu 20.08.2009r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-wykonawcze „SIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 84a. Wartość umowy: 604 300,00 zł.

 

36. Umowa o roboty dodatkowe Nr W/IN/78/RI/40/UM/1926/2009 zawarta w dniu 27.08.2009 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7". Wykonawca: MAXIMUS-DOM Firma Remontowo-Budowlana Usługi Handel Paweł Gliszczyński Kostomłoty II 38 Miedziana Góra. Wartość umowy 29 804,59 zł.

 

37. Umowa Nr W/IN/79/RI/41/UM/1947/2009 zawarta w dniu 31.08.2009r. na wywóz zdemontowanego wyposażenia i urządzeń znajdujących się w kotłowni istniejącego budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach w miejsce składowania tj. MPEC Kielce, ul. Hauke Bosaka. Wykonawca: Usługi Budowlane „FAWORYT" Stanisław Szydłowski z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Folwark Piaski 4. Wartość umowy 1 220,00 zł.

 

38. Umowa Nr W/IN/83/RI/43/UM/1955/2009 zawarta w dniu 03.09.2009r. na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku III L.O. im. C.K. Norwida przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Kielcach". Wykonawca: BUD-TRANS Władysław Gaj z siedzibą w Kielcach ul. Chrobrego 59. Wartość umowy: 634 460,77 zł.

 

39. Umowa Nr W/IN/84/RI/44/UM/1956/2009 zawarta w dniu 03.09.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku III L.O. im. C.K. Norwida przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach" Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTBUD" Michał Polski z siedzibą w Kielcach os. Na Stoku 70/2. Wartość umowy: 3 416,00 zł. 

 

40. Umowa Nr W/IN/82/RI/42/UM/1954/2009 zawarta w dniu 04.09.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej". Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy 3 000,00 zł.

 

41. Umowa Nr W/IN/86/RI/45/UM/1961/2009 zawarta w dniu 07.09.2009r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Spółka Jawna z siedzibą w Masłowie ul. Jana Pawła II 69. Wartość umowy 1 081 855,74 zł.

 

42. Umowa o roboty dodatkowe Nr W/IN/87/RI/46/UM/1965/2009 zawarta w dniu 07.09.2009r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z urządzeniem terenu". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI-2" Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 28/30. Wartość umowy 18 972,74 zł.

 

43. Umowa Nr W/IN/89/RI/47/UM/1980/2009 zawarta w dniu 07.09.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Wykonanie „witacza" przy ul. Krakowskiej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTBUD" Michał Polski z siedzibą w Kielcach os. Na Stoku 70/2. Wartość umowy 1 830,00 zł.

 

44. Umowa Nr W/IN/90/RI/48/UM/1981/2009 zawarta w dniu 07.09.2009r. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie „witacza" przy ul. Krakowskiej w Kielcach". Wykonawca: Systemy Informacji Wizualnej „GRAF" z siedzibą w Kielcach ul. Podlasie 4. Wartość umowy 199 799,40 zł.

 

45. Umowa Nr W/IN/92/RI/49/UM/2029/2009 zawarta w dniu 21.09.2009r. na wykonanie roboty na zadaniu pn. „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej" polegające na: zmianie drzwi wejściowych wewnętrznych w wiatrołapie na drzwi jednopłytowe oszklone otwierane automatycznie w czasie zadymiania klatki schodowej, montażu w drzwiach zewnętrznych zamka elektromechanicznego oraz uzupełnieniu instalacji oddymiającej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „DORBUD" S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 153. Wartość umowy 13 683,71 zł.

 

46. Umowa Nr W/IN/94/RI/50/UM/2034/2009 zawarta w dniu 21.09.2009r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4". Wykonawca: Fabryka Form Architektonicznych Marcin Bartocha z siedzibą w Kielcach ul. Kościuszki 44/1. Wartość umowy: 500,00 zł za 1 pobyt na budowie, przewiduje się 6 pobytów.

 

47. Umowa Nr W/IN/98/RI/54/UM/2041/2009 zawarta w dniu 21.09.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonywania Robót Elektrycznych „ELPEX" Przyjmo 56, Miedziana Góra. Wartość umowy 1 050,00 zł.

 

 

48. Umowa Nr W/UMZLE/403/RI/2/UM/2094/2009 zawarta w dniu 30.09.2009r. na pełnienie nadzoru autorskiego w czasie i do zakończenia realizacji zadania pn. „Budowa witacza przy ul. Krakowskiej w Kielcach". Wykonawca: Marek Cecuła (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy 1 000,00 zł.

 

 

49. Umowa Nr W/IN/106/RI/56/UM/2108/2009 zawarta w dniu 30.09.2009r. na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach". Wykonawca: EKAAMEX-SERVICE Andrzej Pacanowski z siedzibą w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/12. Wartość umowy 7 900,00 zł. 

 

 

50. Umowa Nr W/IN/102/RI/55/UM/2084/2009 zawarta w dniu 02.10.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej – instalacji odbiorczych obiektów podmiotu: Przepompowni ścieków w m. Zalesie. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy 1 700,46 zł. 

 

 

51. Umowa Nr W/IN/107/RI/57/UM/2148/2009 zawarta w dniu 19.10.2009r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne". Wykonawca: Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Jerzy Partyka z siedziba w Kielcach ul. Klonowa 55A/1. Wartość umowy: 500 zł. za 1 pobyt na budowie (przewiduje się 3 pobyty). 

 

 

52. Umowa Nr W/IN/113/RI/58/UM/2182/2009 zawarta w dniu 26.10.2009r. na wykonanie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szatniowo – gospodarczego z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, wentylacją i instalacją elektryczną. Budynek zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 967/10 i 967/11 położonych w Obr. 006 w Kielcach przy ul. Toporowskiego, zrealizowany w ramach zadania pn. „Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego".  Wykonawca: Zespół Usług Projektowych „BUD – HOUSE" Produkcja Handel, Usługi z siedzibą w Kielcach ul. Chabrowa 114. Wartość umowy: 800 zł. 

 

 

53. Umowa Nr W/UMDZ/175/RI/3/UM/2225/2009 zawarta w dniu 03.11.2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy zjazdu wraz z utwardzeniem pobocza dla boiska przy ul. Piekoszowskiej 287a w Kielcach. Wykonawca: Grzegorz Rodak (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 7 000,00 zł.

 

 

54. Umowa Nr 2060/1721/ORL/AZ/09 zawarta w dniu 23.10.2009 na dofinansowanie ze środków budżetowych inwestycji pod nazwą: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Szkole podstawowej nr 27 w Kielcach. Środki budżetowe przydzielone przez Ministra Sportu i Turystyki w wysokości: 333.000,00 zł.

 

 

55. Umowa Nr W/IN/125/RI/66/UM/2226/2009 zawarta w dniu 03.11.2009 o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanego budynku żłobka i przedszkola samorządowego zlokalizowanego na działce nr 869/16 obręb 0008 przy ul. Szajnowicza w Kielcach, w terminie umożliwiającym dostarczenie ciepła w październiku 2010 r. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach. Koszty zaprojektowania oraz budowy węzła cieplnego poniesie Przedsiębiorstwo ciepłownicze.     

 

 

56. Umowa Nr W/UMDZ/174/RI/2/UM/2216/2009 zawarta w dniu 03.11.2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej wraz z odtworzeniem pasa drogowego" – dot. projektu odtworzenia pasa drogowego ulicy Górnej. Wykonawca: Grzegorz Rodak (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 22 000,00 zł.

57. Umowa Nr W/IN/147/RI/83/UM/2334/2009 zawarta w dniu 26.10.2009r. na przyłączenie instalacji elektrycznej – instalacji odbiorczych obiektów: Budynku żłobka i przedszkola w m. Kielce, ul. Szajnowicza, działka numer 869. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 24 388,41 zł. 

 

58. Umowa Nr W/IN/142/RI/81/UM/2300/2009  zawarta w dniu 18.11.2009r. na wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu niezbędną do prawidłowego zaprojektowania i wykonania zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach działki nr 2472 i 2473 obręb 0007". Wykonawca: Firma „Front" Usługi Naukowe i Techniczne dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy 17 531,40 zł.

 

59. Umowa Nr W/IN/144/RI/82/UM/2325/2009  zawarta w dniu 20.11.2009r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej wraz z odtworzeniem pasa drogowego". Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit z siedziba w Kielcach, ul. Warszawska 346. Wartość umowy 23 180,00 zł.

 

60. Umowa Nr 11/OR/2009 zawarta w dniu 26.05.2009r. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kompleksu sportowego budowanego w ramach Programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012" zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Toporowskiego na działce o nr ewid.967/10 i 967/11. Dotujący: Województwo Świętokrzyskie. Wartość dofinansowania: 333.000 zł.   

 

 

 


Autor:  Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  9 luty 2009 14:35 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:16
Wersja:  2.5