MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

2. Kierownictwo

2. Kierownictwo

Kierownictwo

Imię i nazwisko: Mieczysław Tomala

Nazwa stanowska służbowego:  Dyrektor

Od kiedy:  02.01.2017 r.

Do kiedy:  Na czas nieokreślony

Telefon służbowy:
41 36 76 796

e-mail:
dyrektor@mosir.kielce.pl
sekretariat@mosir.kielce.pl

Wykształcenie:
wyższe

Kompetencje:
Dyrektor składa jednoosobowo oświadczenia woli i dokonuje czynności prawnych w imieniu Gminy Kielce z zakresu zarządu mieniem w sprawach określonych Statutem MOSiR, w tym reprezentuje Gminę Kielce i wysytępuje w jej imieniu w sprawach dotyczących wykonywaniazadań statutowych MOSiR przezd wszystkimi władzami, urzędami sądami, przesiębiorstwami, bankami, organizacjami i osobami fizycznymi, jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników MOSiR-u, i może uchylić każdą decyzję wydaną przez innego pracownika MOSiR-u, zapewnia wprowadzenie w MOSiR-e regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, premiowania i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Imię i nazwisko:  Artur Sabat

Nazwa stanowiska służbowego: Z-ca dyrektora

Od kiedy: 10.02.2003r.

Do kiedy: Na czas nieokreślony

Telefon służbowy:
41 36 76 796

Wykształcenie:
wyższe

Kompetencje:
Dyrektor nadzoruje całokształt pracy podporządkowanych mu pionów organizacyjnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, reprezentuje MOSiR na zewnątrz w zastępstwie dyrektora.


Autor:  Karol Gadowski - w.o. Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Data utworzenia:  4 marzec 2009 12:36 Data publikacji:  16 styczeń 2017 14:07
Wersja:  1.4