MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

2. Kierownictwo

2. Kierownictwo

Imię i nazwisko

Wiktoria Kozłowska


Nazwa stanowska służbowego


Kierownik

   


Do kiedy kierownik ?


do chwili obecnej

 

 

KOMPETENCJE

 

Kierowanie jednostką oraz
reprezentowanie jej na zewnątrz
zgodnie z obowiązującymi
przepisami i ogólnie przyjętymi
zasadami w tym zakresie.