MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

2. Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

2. Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Finansów Publicznych należą sprawy:

1) związane z opracowaniem, zmianami, opiniowaniem, realizacją uchwały budżetowej i kontrolą wykonania budżetu Miasta,

2) związane z partycypacją społeczną i tzw. budżetem obywatelskim,

3) zobowiązań i należności Miasta,

4) podatków i opłat lokalnych oraz cen usług komunalnych,

5) gospodarowania mieniem Miasta,

6) nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,

7) systemu finansowania jednostek organizacyjnych Miasta,

8) tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

9) oceny efektywności gospodarowania jednostek organizacyjnych Miasta.

 
Skład Komisji:
 
  • Tomasz Bogucki – Przewodniczący Komisji
  • Marcin Chłodnicki
  • Joanna Grzela
  • Jarosław Karyś
  • Robert Siejka
  • Agata Wojda
  • Katarzyna Zapała
 
Kontakt:
 
Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  17 grudzień 2010 12:17 Data publikacji:  20 grudzień 2017 12:02
Wersja:  3.2