MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

3. Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

3. Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Edukacji i Kultury należą sprawy:

1) edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

2) funkcjonowania instytucji i placówek oświatowych Miasta,

3) współpracy ze środowiskiem akademickim,

4) funkcjonowania bibliotek,

5) działalności kulturalnej i upowszechniania kultury,

6) utrzymania miejskich obiektów kultury,

7) dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrony zabytków,

8) oceny prawidłowości i celowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta, w których prowadzona jest działalność kulturalna,

9) wypracowywania opinii dotyczących nazewnictwa ulic i placów, lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

10) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i wychowawczą w Mieście, w tym wspieranie aktywności edukacyjnej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

 

Skład Komisji:

  • Regina Zapała – Przewodnicząca Komisji
  • Krzysztof Adamczyk
  • Tomasz Bogucki
  • Marian Kubik
  • Jarosław Machnicki
  • Marianna Noworycka – Gniatkowska
  • Joanna Winiarska
  • Jacek Wołowiec
Kontakt:
 
Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  18 marzec 2016 09:11 Data publikacji:  12 styczeń 2018 10:29
Wersja:  2.1