MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

3. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w instytucji.

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością instytucji można zgłaszać:

- osobiście w sekretariacie Kieleckiego Centrum Kultury Kielce, Pl. Moniuszki 2B w dniach:
   poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00

- korespondencyjnie na adres: Kieleckie Centrum Kultury, Pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce

- telefonicznie 41 36-76-702, 36-76-711, 36-76-722

- fax 41 36-76-910

- pocztą elektroniczną – sekretariatkck@kck.cpm.pl

2. Wszystkie sprawy wpływające i wypływające z KCK s a rejestrowane w dzienniku podawczym
    i po akceptacji Dyrektora lub Zastępcy załatwiane przez poszczególne komórki organizacyjne:

- Dział Administracyjno – Gospodarczy

- Dział Techniczny

- Dział Impresariatu

- Dział Księgowości

- Galeria WINDA

- Teatr „Studio”

- stanowiska samodzielne zgodnie ze strukturą organizacyjną KCK


Autor:  Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Osoba publikująca: Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Data utworzenia:  9 marzec 2009 15:19 Data publikacji:  19 marzec 2014 13:00
Wersja:  1.4