MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

3. STATUT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

3. STATUT I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Statut i Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

W DOMU OBOWIĄZUJE:

STATUT NADANY UCHWAŁĄ NR XLVI/1005/2017 RADY MIASTA  KIELCE Z DNIA 14.09.2017 R.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZYJĘTY ZARZĄDZENIEM NR 396/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE Z DNIA 21.09.2017 R.


Autor:  Agnieszka Banach Osoba publikująca: Agnieszka Banach
Data utworzenia:  5 czerwiec 2013 12:35 Data publikacji:  23 październik 2017 13:40
Wersja:  1.3