MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. Umowy zawarte w 2011 roku

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Realizacji Inwestycji od 01.01.2011r.

1. Umowa Nr W/IN/6/RI/3/UM/572/2011 zawarta w dniu 10.02.2011r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – Witacz przy ul. Warszawskiej u zbiegu z ul. Radomską. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 2 792,60 zł.
2. Umowa Nr W/IN/2/RI/1/UM/446/2011 zawarta w dniu 01.02.2011r. na wykonanie przyłączenia instalacji gazowej Podmiotu do sieci gazowej – budynek wielorodzinny, przy ul. Wiejskiej. Wykonawca: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Wartość umowy: 3 647,20 zł.

3. Umowa Nr W/IN/3/RI/2/UM/458/2011 zawarta w dniu 14.02.2011r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku pod potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego w Kielcach – Piekoszowska II w rejonie ul. Szajnowicza". Wykonawca: ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna Architekci & Inżynierowi arch. Krzysztof Janus ul. Wolsztyńska 4 z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy: 494,73 zł za jeden pobyt na budowie.

4. Umowa Nr W/IN/7/RI/4/UM/575/2011 zawarta w dniu 15.02.2011r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynek mieszkalny 18-rodzinny przy ul. Leszczyńskiej. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 10 413,78 zł.

5. Umowa Nr W/IN/10/RI/5/UM/643/2011 zawarta w dniu 23.03.2011r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: Usługi Naukowe i Techniczne „Front" dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy: 19 700,00 zł.

6. Umowa Nr W/IN/11/RI/6/UM/648/2011 zawarta w dniu 24.03.2011r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej". Wykonawca: „SIGMA-INVESTMENT" z siedzibą w Kielcach ul. Wapiennikowa 10A. Wartość umowy: 1 490 400,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/16/RI/8/UM/712/2011 zawarta w dniu 25.03.2011r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynek szkoły, świetlicy, przedszkola, biblioteki przy ul. Górniczej 64. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 6 675,50 zł.

8. Umowa Nr W/IN/28/RI/10/UM/769/2011 zawarta w dniu 18.04.2011r. na wykonanie przyłączenia instalacji gazowej Podmiotu do sieci gazowej – budynek szkoły przy ul. Górniczej 64 w Kielcach. Wykonawca: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Wartość umowy: 2 152,50 zł.

9. Umowa Nr W/IN/29/RI/11/UM/774/2011 zawarta w dniu 19.04.2011r. na roboty dodatkowe na zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej" polegające na odkopaniu, przesunięciu i zakopaniu kabli ŚN na odcinku około 16 m kolidujących z projektowaną stopą fundamentową od wznoszonego budynku w kierunku ulicy Leszczyńskiej. Wykonawca: „SIGMA-INVESTMENT" z siedzibą w Kielcach ul. Wapiennikowa 10A. Wartość umowy: 7 913,57 zł.

10. Umowa Nr W/IN/33/RI/12/UM/833/2011 zawarta w dniu 11.05.2011r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bolesława Chrobrego w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Miastoprojekt-Lublin" z siedzibą w Lublinie ul. Olszewskiego 5. Wartość umowy: 110 700,00 zł.

11. Umowa Nr W/IN/37/RI/14/UM/866/2011 zawarta w dniu 26.05.2011r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie i rekultywację płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach". Wykonawca: „ARCAD" Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 55. Wartość umowy: 17 835,00 zł.

12. Umowa Nr W/IN/41/RI/15/UM/896/2011 zawarta w dniu 30.05.2011r. na usługę doradztwa prawnego dotycząca czynności podejmowanych w związku z odstąpieniem od umowy. Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Rafał Nowak ul. Hipoteczna 7 z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy: 2 952,00 zł.

13. Umowa Nr W/IN/45/RI/17/UM/924/2011 zawarta w dniu 01.06.2011 r. na pełnienie ochrony i dozoru nieruchomości zabudowanej budynkiem żłobka i przedszkola samorządowego w Kielcach w rejonie ulicy Szajnowicza na działce nr ewidencyjny 869/16 obręb 0008. Wykonawca: Koncesjonowana Firma Ochroniarska „DANPOL" z siedzibą w Kielcach ul. Czerwonego Krzyża 11/7. Wartość umowy: 30 zł godz./2 osoby.

14. Umowa Nr W/IN/42/RI/16/UM/903/2011 zawarta w dniu 02.06.2011 r. na wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej dla zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego – Piekoszowska II". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 116B/12. Wartość umowy: 12 300,00 zł.

15. Umowa Nr W/IN/54/RI/20/UM/995/2011 zawarta w dniu 08.06.2011r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach". Wykonawca: ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna Architekci & Inżynierowi arch. Krzysztof Janus z siedzibą w Poznaniu ul. Wolsztyńska 4. Wartość umowy: 85 000,00 zł.

16. Umowa Nr W/IN/49/RI/18/UM/958/2011 zawarta w dniu 13.06.2011r. na roboty dodatkowe na zadaniu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej" polegające na wykonaniu przepięcia trzech istniejących niezinwentaryzowanych odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej. Wykonawca: „REM-WOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28. Wartość umowy: 27 583,15 zł.

17. Umowa Nr W/IN/57/RI/21/UM/1076/2011 zawarta w dniu 04.07.2011r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawca: Glueck Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Andersena 5/18. Wartość umowy: 48 954,00 zł.

18. Umowa Nr W/IN/61/RI/24/UM/1131/2011 zawarta w dniu 05.07.2011r. na wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego – Piekoszowska II w Kielcach w windy osobowe i towarowe. Wykonawca: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. Bolęcin 41 z siedzibą w Sochocinie. Wartość umowy: 358 028,40 zł.

19. Umowa Nr W/IN/64/RI/26/UM/1168/2011 zawarta w dniu 14.07.2011r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa trybun i automatycznego nawodnienia boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57". Wykonawca: „ARCAD" Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 55. Wartość umowy: 63 460,00 zł.

20. Umowa Nr W/IN/68/RI/27/UM/1174/2011 zawarta w dniu 15.07.2011r. na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawca: Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Tomasz Pokrzepa z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/25. Wartość umowy: 6 860 000,00 zł.

21. Umowa Nr W/IN/70/RI/29/UM/1203/2011 zawarta w dniu 21.07.2011r. na wykonanie zadania pn. „Dokończenie budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego – Piekoszowska II". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe C.M.T. Snopek „Hotex" Sp. j. z siedzibą w Kielcach ul. Batalionów Chłopskich 57 A. Wartość umowy: 3 999 000,00 zł.

22. Umowa Nr W/IN/74/RI/31/UM/1226/2011 zawarta w dniu 28.07.2011r. na wykonanie monitoringu „witacza" przy ul. Krakowskiej w Kielcach". Wykonawca: Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec z siedzibą w Woli Kopcowej ul. Kielecka 33. Wartość umowy: 4 200,45 zł.

23. Umowa Nr W/IN/79/RI/34/UM/1262/2011 zawarta w dniu 02.08.2011r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego dz. nr 1219/2. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 8 250,92 zł.

24. Umowa Nr W/IN/76/RI/32/UM/1233/2011 zawarta w dniu 03.08.2011r. na wykonanie usługi dodatkowej nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego – Piekoszowska II w Kielcach" polegającą na sprawdzaniu i weryfikowaniu wszystkich dokonanych obmiarów zapisanych w książce obmiarów zgodnie z postępem robót oraz kosztorysów powykonawczych, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, na warunkach określonych w umowie z Wykonawcą robót w ramach zamówienia na „Dokończenie budowy budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego – Piekoszowska II w Kielcach". Wykonawca: "MBJ CORPORATION" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Leonidasa 72 lok. 2. Wartość umowy: 17 220,00 zł.

25. Umowa Nr W/IN/86/RI/36/UM/1492/2011 zawarta w dniu 25.08.2011r. na wykonanie zadania pn. „Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: KONKRET Mariusz Działek z siedzibą w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16/51. Wartość umowy: 121 351,80 zł.

26. Umowa Nr W/IN/89/RI/37/UM/1502/2011 zawarta w dniu 25.08.2011 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 4 000,00 zł.

27. Umowa Nr W/IN/98/RI/41/UM/1575/2011 zawarta w dniu 12.09.2011r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 przy ul. Górniczej 64". Wykonawca: "UNI-FORM" Piotr Zdzieńkowski z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 180. Wartość umowy: 509,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

28. Umowa Nr W/IN/101/RI/44/UM/1611/2011 zawarta w dniu 14.09.2011r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: Usługi Naukowe i Techniczne „Front" dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy: 511,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

29. Umowa Nr W/WB/128/RI/1/UM/1667/2011 zawarta w dniu 28.09.2011r. na opracowanie 2 wariantów biznes-planów służących do pozyskania kredytu na wykonanie uzbrojenia i budowę budynków mieszkalnych usługowych i usługowo-mieszkalnych na Osiedlu Dąbrowa II przez powołaną do tego celu Spółkę Miasta Kielce. Wykonawca: „BUDBOG" Bogdal Ryszard Finanse, Ubezpieczenia, Budownictwo z siedziba w Kielcach ul. Grenadierów 34. Wartość umowy: 36 000,00 zł.

30. Umowa Nr W/IN/135/RI/63/UM/2068/2011 zawarta w dniu 14.11.2011r. na wykonanie roboty dodatkowej na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu". Wykonawca: Konsorcjum – „BUDOPL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska i Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Tomasz Pokrzepa z siedzibą w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/25. Wartość umowy: 5 880,53 zł.

31. Umowa Nr W/IN/142/RI/66/UM/2140/2011 zawarta w dniu 22.12.2011r. na wykonanie opracowania mapy do celów projektów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach znajdujących się na działce nr Ewidencyjny 353,obręb 0008". Wykonawca Biuro Usług Geodezyjnych „GEOCENTER" Paweł Stępień z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28/48. Wartość umowy: 2 500,00 zł.


Autor:  Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  6 kwiecień 2011 14:30 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:17
Wersja:  1.5