MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

4. Umowy zawarte w 2012 roku

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2012r.


1. Umowa Nr W/IN/1/I/1/UM/13/2012 zawarta w dniu 03.01.2012r. na wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu niezbędnej do prawidłowego zaprojektowania i wykonania zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach na działce ewidencyjnej nr 353 obręb 0008". Wykonawca: Usługi Naukowe i Techniczne „Front" dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy: 4 920,00 zł.

2. Umowa Nr W/IN/2/I/2/UM/375/2012 zawarta w dniu 14.02.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Kielcach ul. Triasowa 10/10. Wartość umowy: 69 126,00 zł.

3. Umowa Nr W/IN/3/I/3/UM/382/2012 zawarta w dniu 14.02.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9 ul. Naruszewicza 16". Wykonawca: Biuro projektów „NEOTRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Solidarności 34. Wartość umowy: 22 000,00 zł.

4. Umowa Nr W/IN/4/I/4/UM/383/2012 zawarta w dniu 14.02.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wspólna 17". Wykonawca: Biuro projektów „NEOTRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Solidarności 34. Wartość umowy: 18 000,00 zł.

5. Umowa Nr W/IN/5/I/5/UM/384/2012 zawarta w dniu 14.02.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie do 25 dodatkowych miejsc – Kielce, ul. Romualda 8". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 30 000,00 zł.

6. Umowa Nr W/IN/8/I/8/UM/433/2012 zawarta w dniu 27.02.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa scian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kielcach ul. Targowa 3". Wykonawca: ABC Usługi Kreślarskie i Projektowe Monika Perchel z siedzibą w Krajków 25 gmina Pawłów. Wartość umowy: 17 000,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/9/I/9/UM/467/2012 zawarta w dniu 01.03.2012r. na wykonanie opracowania „Ekspertyzy geotechniczno-hydrologicznej przyczyn napływu wód gruntowych do piwnic modernizowanego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 zlokalizowanego przy ul. Górniczej w Kielcach". Wykonawca: Usługi Naukowe i Techniczne „Front" dr inż. Wiktor Przybyłowicz z siedzibą w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20. Wartość umowy: 4 920,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/10/I/10/UM/491/2012 zawarta w dniu 09.03.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych związanych z wykonaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wykonaniem ogrodzeń istniejących placów zabaw. Wykonawca: Pracownia Projektowa Architektoniczno –Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich z siedzibą w Kielcach ul. Śniadeckich 30. Wartość umowy: 6 888,00 zł.

8. Umowa Nr W/IN/11/I/11/UM/498/2012 zawarta w dniu 19.03.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Kielcach". Wykonawca: JP Projekt Jarosław Piasecki z siedzibą w Kielcach ul. Malachitowa 52. Wartość umowy: 12 500,00 zł.

9. Umowa Nr W/IN/14/I/14/UM/533/2012 zawarta w dniu 03.04.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej". Wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT" Urszula Lamch-Kołacz z siedzibą w Sitkówce-Nowiny ul. Parkowa 5. Wartość umowy: 63 500,00 zł.

10. Umowa Nr W/IN/16/I/16/UM/604/2012 zawarta w dniu 24.04.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego". Wykonawca: Grzegorz Rodak (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 3 200,00 zł.

11. Umowa Nr W/IN/21/I/21/UM/636/2012 zawarta w dniu 08.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 3 800,00 zł.

12. Umowa Nr W/IN/22/I/22/UM/637/2012 zawarta w dniu 08.05.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. j. z siedzibą w Masłowie ul. Jana Pawła II 69. Wartość umowy: 199 598,19 zł.

13. Umowa Nr W/IN/20/I/20/UM/635/2012 zawarta w dniu 09.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 2 700,00 zł.

14. Umowa Nr W/IN/23/I/23/UM/638/2012 zawarta w dniu 09.05.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe" Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 144 000,00 zł.


15. Umowa Nr W/IN/24/I/24/UM/641/2012 zawarta w dniu 09.05.2012r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynek szkoły, świetlicy, przedszkola, biblioteki – ul. Górnicza 64. Wykonawca: PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105. Wartość umowy: 9 901,67 zł.


16. Umowa Nr W/IN/18/I/18/UM/628/2012 zawarta w dniu 10.05.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Planty". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. j. z siedzibą w Masłowie ul. Jana Pawła II 69. Wartość umowy: 158 008,69 zł.

17. Umowa Nr W/IN/25/I/25/UM/658/2012 zawarta w dniu 17.05.2012r. na wykonanie roboty dodatkowej na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu" polegającej na wykonaniu odwodnienia podpiwniczonej części budynku. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 199. Wartość umowy: 250 000,00 zł.

18. Umowa Nr W/IN/28/I/28/UM/693/2012 zawarta w dniu 23.05.2012r. na wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Borowej i Podleśnej". Wykonawca: „REM-WOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28. Wartość umowy: 283 382,80 zł.

19. Umowa Nr W/IN/29/I/29/UM/694/2012 zawarta w dniu 23.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 9 500,00 zł.

20. Umowa Nr W/IN/31/I/31/UM/699/2012 zawarta w dniu 23.05.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej". Wykonawca: Biuro projektów „NEOTRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Solidarności 34. Wartość umowy: 10 000,00 zł.

21. Umowa Nr W/IN/30/I/30/UM/698/2012 zawarta w dniu 24.05.2012r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ulicy Chłodnej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 39 360,00 zł.

22. Umowa Nr W/IN/34/I/32/UM/713/2012 zawarta w dniu 24.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 1 000,00 zł

23. Umowa Nr W/IN/35/I/33/UM/714/2012 zawarta w dniu 28.05.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 264 A. Wartość umowy: 29 800,00 zł

24. Umowa Nr W/IN/37/I/35/UM/718/2012 zawarta w dniu 28.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 1 000,00 zł

25. Umowa Nr W/IN/36/I/34/UM/717/2012 zawarta w dniu 29.05.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni". Wykonawca: Adam Ziomek P.P.U.H. „BRUK-MET" z siedzibą Psary-Stara Wieś 44 A, 26-010 Bodzentyn. Wartość umowy: 34 384,60 zł

26. Umowa Nr W/IN/40/I/38/UM/729/2012 zawarta w dniu 29.05.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym oraz w Parku Dygasińskiego" 2) „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni" 3) „Budowa plcu zabaw w Parku Dygasińskiego" 4) „Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice". Wykonawca: MBudowa Mariusz Durlej z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 58/39. Wartość umowy: 7 000,00 zł

27. Umowa Nr W/IN/42/I/40/UM/739/2012 zawarta w dniu 04.06.2012 r. na wykonanie sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach". Wykonawca: Usługi-Technika „NOVIST" z siedzibą w Kielcach, ul. Sobieskiego 45. Wartość umowy: 3 000,00 zł

28. Umowa Nr W/IN/47/I/44/UM/783/2012 zawarta w dniu 06.06.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w os. Na Stoku". Wykonawca: P.P.H.U. Pacan Kazimierz z siedzibą w Sołek 5, 26-300 Opoczno. Wartość umowy: 35 081,95 zł

29. Umowa Nr W/IN/48/I/45/UM/785/2012 zawarta w dniu 06.06.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa placu zabaw w Os. Na Stoku". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 1 968,00 zł

30. Umowa Nr W/IN/45/I/42/UM/757/2012 zawarta w dniu 12.06.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym oraz Parku Dygasińskiego". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ZAMA" Maciej Zagórski z siedzibą w Toruniu ul. Powstańców Wielkopolskich 74. Wartość umowy: 38 130,00 zł

31. Umowa Nr W/IN/55/I/52/UM/888/2012 zawarta w dniu 15.06.2012r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynek mieszkalny wielorodzinny – Budynek 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonawca: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kmiennej Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105. Wartość umowy: 12 023,10 zł.

32. Umowa Nr W/IN/49/I/46/UM/793/2012 zawarta w dniu 19.06.2012r. na wykonanie przyłączenia instalacji gazowej Podmiotu do sieci gazowej – budynki jednorodzinne – 13 szt. ul. Hutnicza. Wykonawca: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Wartość umowy: 23 781,93 zł.

33. Umowa Nr W/WB/60/I/3/UM/791/2012 zawarta w dniu 20.06.2012 r. na wykonanie analizy dokumentacji projektowej pn."Pompownia ścieków PC przy ul. Zagórskiej". Wykonawca: ECON Marek Michalczyk z siedzibą w Kielcach ul. Gen. T. Klimeckiego 10. Wartość umowy: 6 150,00 zł

34. Umowa Nr W/IN/54/I/51/UM/860/2012 zawarta w dniu 25.06.2012r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej – budynki socjalne w zabudowie szeregowej przy ul. Hutniczej. Wykonawca: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51. Wartość umowy: 18 660,20 zł. (netto).

35. Umowa Nr W/IN/58/I/55/UM/935/2012 zawarta w dniu 03.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice". Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „MAXMUS DOM" z siedzibą w Kielcach ul. 1-go Maja 191. Wartość umowy: 61 340,10 zł

36. Umowa Nr W/IN/61/I/58/UM/971/2012 zawarta w dniu 04.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Przedszkole Samorządowe nr 34 oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach", „Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego nr 17 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI-2" Bafia Grzegorz z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 28/15. Wartość umowy: 36 900,00 zł

37. Umowa Nr W/IN/60/I/57/UM/969/2012 zawarta w dniu 11.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Parku Dygasińskiego". Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „MAXMUS DOM" z siedzibą w Kielcach ul. 1-go Maja 191. Wartość umowy: 63 741,02 zł

38. Umowa Nr W/IN/62/I/59/UM/976/2012 zawarta w dniu 13.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KLON" s.c. Tomasz Jureczko, Gabriela Jureczko z siedzibą w Częstochowie ul. Zarankiewicza 20/26. Wartość umowy: 129 685,29 zł

39. Umowa Nr W/IN/63/I/60/UM/982/2012 zawarta w dniu 13.07.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych Jan Pałka z siedzibą w Końskich ul. Kwiatowa 8. Wartość umowy: 3 700,00 zł

40. Umowa Nr W/IN/67/I/63/UM/995/2012 zawarta w dniu 19.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc". Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „MAXMUS DOM" z siedzibą w Kielcach ul. 1-go Maja 191. Wartość umowy: 715 000,00 zł

41. Umowa Nr W/IN/68/I/64/UM/996/2012 zawarta w dniu 19.07.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 5 412,00 zł

42. Umowa Nr W/IN/65/I/61/UM/991/2012 zawarta w dniu 23.07.2012 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jałowcowej". Wykonawca: „MBAK Sieci i Instalacje Sanitarne" Marcin Bąk z siedzibą w Domaszowicach 279. Wartość umowy: 30 000,00 zł

43. Umowa Nr W/IN/74/I/70/UM/1003/2012 zawarta w dniu 23.07.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska o nawierxchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Wspólna 17". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski z siedzibą w Kielcach Al. Legionów 3/4. Wartość umowy: 3 450,00 zł

44. Umowa Nr W/IN/70/I/66/UM/998/2012 zawarta w dniu 26.07.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej" Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 24 723,00 zł.

45. Umowa Nr W/IN/71/I/67/UM/999/2012 zawarta w dniu 26.07.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej" Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 1 000,00 zł.

46. Umowa Nr W/IN/72/I/68/UM/1000/2012 zawarta w dniu 26.07.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skalistej" Wykonawca: KONKRET Mariusz Działek z siedzibą w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16/51. Wartość umowy: 11 999,88 zł.

47. Umowa Nr W/IN/73/I/69/UM/1002/2012 zawarta w dniu 26.07.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skalistej" Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych Jan Pałka z siedzibą w Końskich ul. Kwiatowa 8. Wartość umowy: 1 200,00 zł.

48. Umowa Nr W/IN/75/I/71/UM/1011/2012 zawarta w dniu 26.07.2012r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach" Wykonawca: ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 55. Wartość umowy: 532,97 zł za jeden pobyt na budowie.

49. Umowa Nr W/IN/79/I/75/UM/1038/2012 zawarta w dniu 31.07.2012r. na wykonanie przyłączenia instalacji gazowej Podmiotu do sieci gazowej – budynek wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonawca: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie. Wartość umowy: 9 600,52 zł.

50. Umowa Nr W/IN/78/I/74/UM/1031/2012 zawarta w dniu 02.08.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach ul. Romualda 8". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 5 000,00 zł.

51. Umowa Nr W/IN/81/I/77/UM/1051/2012 zawarta w dniu 08.08.2012r. na wykonanie zadania pn.: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wspólna 17". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Usług Techniczno-Handlowych „BUDEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Gen. Hauke Bosaka 11. Wartość umowy: 343 979,49 zł.

52. Umowa Nr W/IN/85/I/81/UM/1079/2012 zawarta w dniu 29.08.2012r. na wykonanie zadania pn. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16". Wykonawca: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławie Śląskim, ul. Marklowicka 30A. Wartość umowy: 559 417,69 zł.

53. Umowa Nr W/IN/86/I/82/UM/1080/2012 zawarta w dniu 29.08.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 2 829,00 zł.

54. Umowa Nr W/IN/83/I/79/UM/1071/2012 zawarta w dniu 30.08.2012r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 47 970,00 zł.

55. Umowa Nr W/IN/87/I/83/UM/1085/2012 zawarta w dniu 05.09.2012r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Ostrogórka w Kielcach". Wykonawca: ECON Marek Michalczyk z siedzibą w Kielcach ul. Gen. T. Klimeckiego 10. Wartość umowy: 177 390,60 zł

56. Umowa Nr W/IN/66/I/62/UM/993/2012 zawarta w dniu 23.07.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa wodociągu w ulicy Jałowcowej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 1 500,00 zł.

57. Umowa Nr W/IN/90/I/86/UM/1109/2012 zawarta w dniu 04.09.2012r. na wykonanie dostawy, montażu i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w magazynie urządzeń chłodniczych Przedszkola Samorządowego nr 34 Oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach wraz z niezbędnym osprzętem oraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Wykonawca: KLIMANET Spółka Cywilna Adam Jaworski, Zenon Cedro z siedzibą w Kielcach ul. Rolna 8. Wartość umowy: 9 704,70 zł.

58. Umowa Nr W/IN/88/I/84/UM/1094/2012 zawarta w dniu 05.09.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc – termomodernizacja" – Kielce, ul. Struga 6". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 4 920,00 zł.

59. Umowa Nr W/IN/92/I/88/UM/1145/2012 zawarta w dniu 14.09.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 12 300,00 zł.

60. Umowa Nr W/IN/93/I/89/UM/1147/2012 zawarta w dniu 17.09.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich" Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 61 008,00 zł.

61. Umowa Nr W/IN/100/I/96/UM/1177/2012 zawarta w dniu 17.09.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w Batalionów Chłopskich". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projeltowo-Usługowo-Handlowe „Koncept plus" Monika Burczyn-Wąsik z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 100 zł.

62. Umowa Nr W/IN/95/I/91/UM/1163/2012 zawarta w dniu 18.09.2012r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ulicy Ceglanej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 375 150,00 zł.

63. Umowa Nr W/IN/98/I/94/UM/1175/2012 zawarta w dniu 24.09.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Mokrej" Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 62 000,00 zł.

64. Umowa Nr W/IN/99/I/95/UM/1176/2012 zawarta w dniu 24.09.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Mokrej" Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych Jan Pałka z siedzibą w Końskich ul. Kwiatowa 8. Wartość umowy: 1 300,00 zł.

65. Umowa Nr W/IN/101/I/97/UM/1186/2012 zawarta w dniu 27.09.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania" Wykonawca: EKAAMEX-SERVICE Andrzej Pacanowski z siedzibą w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/12. Wartość umowy: 87 000,00 zł.

66. Umowa Nr W/IN/102/I/98/UM/1187/2012 zawarta w dniu 27.09.2012 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Kielcach". Wykonawca: Usługi-Technika „NOVIST" z siedzibą w Kielcach, ul. Sobieskiego 45. Wartość umowy: 2 952,00 zł

67. Umowa Nr W/IN/106/I/102/UM/1198/2012 zawarta w dniu 01.10.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego". Wykonawca: Jerzy Pskit (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 1 000,00 zł.

68. Umowa Nr W/IN/104/I/100/UM/1195/2012 zawarta w dniu 01.10.2012r. na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego". Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Lecha 11a. Wartość umowy: 24 966,72 zł.

69. Umowa Nr W/IN/107/I/103/UM/1199/2012 zawarta w dniu 02.10.2012r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania" Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „AGAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Domaszowska 106. Wartość umowy: 4 969 739,59 zł.

70. Umowa Nr W/IN/102/I/98/UM/1187/2012 zawarta w dniu 27.09.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Kielcach". Wykonawca: Usługi-Technika „NOVIST" z siedzibą w Kielcach, ul. Sobieskiego 45. Wartość umowy: 2 952,00 zł

71. Umowa Nr W/IN/108/I/104/UM/1236/2012 zawarta w dniu 04.10.2012r. na wykonanie następujących prac: demontaż i utylizacja słupa oświetleniowego z oprawą, położonego przy boisku wielofunkcyjnym wraz z połączeniem i zabezpieczeniem przewodu zasilającego. Wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski i S-ka z siedzibą przy ul. Floriańskiej 5, Chęciny. Wartość umowy: 1 230,00 zł.

72. Umowa Nr W/IN/110/I/106/UM/1246/2012 zawarta w dniu 09.10.2012r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9 ul. Naruszewicza 16". Wykonawca: Biuro projektów „NEOTRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Solidarności 34. Wartość umowy: 355,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

73. Umowa Nr W/IN/112/I/108/UM/1268/2012 zawarta w dniu 10.10.2012r. na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 13 w Kielcach". Wykonawca: „RZEMIEŚLNIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Mielczarskiego 147. Wartość umowy: 241 658,57.

74. Umowa Nr W/IN/113/I/109/UM/1269/2012 zawarta w dniu 10.10.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. „Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 13 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 4 298,85 zł.

75. Umowa Nr W/IN/109/I/105/UM/1242/2012 zawarta w dniu 10.10.2012r. na wykonanie zadania pn. „Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Józef Wieloch z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 24. Wartość umowy: 59 655,00 zł.

76. Umowa Nr W/IN/116/I/112/UM/1277/2012 zawarta w dniu 19.10.2012r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach – ul. Romualda 8". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. 355,22 zł. za jeden pobyt na budowie zł.

77. Umowa Nr W/IN/118/I/114/UM/1296/2012 zawarta w dniu 30.10.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc – dostosowanie ciąg u pieszego do wymogów drogi pożarowej". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 8 300,00 zł.

78. Umowa Nr W/IN/121/I/116/UM/1309/2012 zawarta w dniu 02.11.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Budowy budynków gospodarczych przy ul. Hutniczej w Kielcach na działce 487/6 obręb 0020". Wykonawca: MGM Partner Sp. z o.o. ul. Górna 19A/7 25-415 Kielce. Wartość umowy: 3 000,00 zł.

79. Umowa Nr W/IN/119/I/115/UM/1299/2012 zawarta w dniu 26.10.2012r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Kielcach ul. Triasowa 10/10. Wartość umowy: 532,97 zł.

80. Umowa Nr W/IN/125/I/120/UM/1328/2012 zawarta w dniu 13.11.2012r. na wykonanie zadania pn.: Budowa ciągu pieszego do Baszty prochowej". Wykonawca: Zakład Robót Drogowych z siedzibą w Kielcach ul. Solna 4. Wartość umowy: 62 000,00 zł.

81. Umowa Nr W/IN/131/I/122/UM/1346/2012 zawarta w dniu 14.11.2012r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszego do Baszty prochowej". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof z siedzibą w Kielcach ul. Dolomitowa 5/65. Wartość umowy: 1 500,00 zł.

82. Umowa Nr W/IN/136/I/126/UM/1380/2012 zawarta w dniu 29.11.2012r. na wykonanie dokumentacji dendrologicznej dotyczącej zabezpieczenia lip drobnolistnych stanowiących pomnik przyrody podczas realizacji zadania pn.: Budowa kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Projektowania i Urządzenia Zieleni oraz Prac Geologicznych „DENDRO-GEO-SERVICE" s.c. z siedzibą w Łodzi ul. Górnicza 12/14. Wartość umowy: 1 080,00 zł.

83. Umowa Nr W/IN/138/I/128/UM/1388/2012 zawarta w dniu 30.11.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. St. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski z siedzibą w Suchedniowie ul. Warszawska 118B. Wartość umowy: 36 770,00 zł.

84. Umowa Nr W/IN/139/I/129/UM/1389/2012 zawarta w dniu 30.11.2012r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski z siedzibą w Suchedniowie ul. Warszawska 118B. Wartość umowy: 24 477,00 zł.

85. Umowa Nr W/WB/96/I/4/UM/1385/2012 zawarta w dniu 27.11.2012r. na wykonanie odrębnych opracowań analiz wpływu na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gruchawka i Łazy w zakresie obejmującym ulice Łódzką, Zakąłdową, Smolaka, Przęsłową, Żelaznogórską, Iglastą, Kaczową, Zastawie i Gruchawkę. Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit z siedzibą w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 16/4. Wartość umowy: 15 000,00 zł.

86. Umowa Nr W/IN/143/I/132/UM/1431/2012 zawarta w dniu 11.12.2012r. na wykonanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc". Wykonawca: Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 16a/75. Wartość umowy: 190 000,00 zł

87. Umowa Nr W/IN/145/I/134/UM/1465/2012 zawarta w dniu 13.12.2012r. na wykonanie prac usprawniających działanie systemu wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej w części wschodniej budynku przy ul. Szajnowicza 15 zajmowanej przez Żłobek Samorządowy nr 17 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach". Wykonawca: EKO-TERM Sp. C. Paweł Węska, Jarosław Żak z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 29A. Wartość umowy: 5 006,10 zł


Autor:  Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  14 maj 2012 14:49 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:19
Wersja:  2.3