MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

6. Umowy zawarte w 2014 roku

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2014r.

1. Umowa Nr W/IN/2/I/2/UM/234/2014 zawarta w dniu 21.01.2014r. na wykonie budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Zuzanna Mikulska Pl. 2-go Czerwca 26 26-060 Chęciny. Wartość umowy: 175 564,75 zł.
 
2. Umowa Nr W/IN/3/I/3/UM/235/2014 zawarta w dniu 21.01.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 3 400,00 zł.
 

3. Umowa Nr W/IN/6/I/6/UM/318/2014 zawarta w dniu 29.01.2014r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach, Al. Górników Staszicowskich 22 A". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 34 809,00 zł.

4. Umowa Nr W/IN/8/I/8/UM/371/2014 zawarta w dniu 10.02.2014r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego – Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego „STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski ul. Warszawska 118B, 26-130 Suchedniów. Wartość umowy: 27 994,80 zł.

5. Umowa Nr W/IN/7/I/7/UM/320/2014 zawarta w dniu 24.01.2014r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 72 570,00 zł.

6. Umowa Nr W/IN/11/I/11/UM/433/2014 zawarta w dniu 21.02.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264 A Kielce. Wartość umowy: 37 500,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/12/I/12/UM/434/2014 zawarta w dniu 21.02.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B Kielce. Wartość umowy: 1 100,00 zł.

8. Umowa Nr W/IN/13/I/13/UM/455/2014 zawarta w dniu 26.02.2014r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 ul. Piekoszowska 49 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 30 500,00 zł.

9. Umowa Nr W/IN/14/I/14/UM/480/2014 zawarta w dniu 03.03.2014r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska". Wykonawca: BIPROKOM S.A. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Wartość umowy: 95 817,00 zł

10. Umowa Nr W/IN/15/I/15/UM/512/2014 zawarta w dniu 18.03.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 5 500,00 zł.

11. Umowa Nr W/IN/16/I/16/UM/517/2014 zawarta w dniu 24.03.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 42 000,00 zł.

12. Umowa Nr W/IN/17/I/17/UM/518/2014 zawarta w dniu 24.03.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Skrajnej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 200,00 zł.

13. Umowa Nr W/IN/18/I/18/UM/519/2014 zawarta w dniu 26.03.2014r. na wykonie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego". Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Zuzanna Mikulska Pl. 2-go Czerwca 26, 26-060 Chęciny. Wartość umowy: 223 341,45 zł.

14. Umowa Nr W/IN/19/I/19/UM/520/2014 zawarta w dniu 26.03.2014 r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa schodów na Placu Wolności od ul. Głowackiego". Wykonawca: Usługi-Technika „NOVIST" Jacek Rybczyński ul. Sobieskiego 45, 25-124 Kielce,. Wartość umowy: 2 952,00 zł.

15. Umowa Nr W/IN/27/I/26/UM/550/2014 zawarta w dniu 31.03.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 5 500,00 zł.

16. Umowa Nr W/IN/28/I/27/UM/553/2014 zawarta w dniu 31.03.2014r. na wykonie zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca - Konsorcjum firm: CREATIVE AND FUTURE Sp. z o. o. Mójcza 25, 26-021 Daleszyce oraz SPA VOYAGE Sp. z o. o. Mójcza 25, 26-021 Daleszyce. Wartość umowy: 269 924,88 zł.

17. Umowa Nr W/IN/31/I/30/UM/565/2014 zawarta w dniu 07.04.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 334 000,00 zł.

18. Umowa Nr W/IN/32/I/31/UM/565/2014 zawarta w dniu 07.04.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B Kielce. Wartość umowy: 2 214,00 zł.

19. Umowa Nr W/IN/26/I/25/UM/548/2014 zawarta w dniu 27.03.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 492,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

20. Umowa Nr W/IN/29/I/28/UM/556/2014 zawarta w dniu 27.03.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 492,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

21. Umowa Nr W/IN/30/I/29/UM/557/2014 zawarta w dniu 27.03.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 492,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

22. Umowa Nr W/IN/24/I/23/UM/543/2014 zawarta w dniu 09.04.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego" – etap II. Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów ¾, 25-035. Wartość umowy: 24 000,00 zł.

23. Umowa Nr W/IN/23/I/22/UM/542/2014 zawarta w dniu 08.04.2014r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego" – etap II. Wykonawca: „EKO-INVEST" Sp. z o.o. ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce. Wartość umowy: 2 257 508,37 zł.

24. Umowa Nr W/IN/33/I/32/UM/589/2014 zawarta w dniu 16.04.2014r. na wykonanie w ramach nasadzeń kompensacyjnych 6 szt. krzewów pęcherznicy kalino listnej odmiany „Luteus" w Parku Kadzielnia w rejonie Scateparku. Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce. Wartość umowy: 134 zł.

25. Umowa Nr W/IN/37/I/36/UM/640/2014 zawarta w dniu 06.05.2014r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 22 140,00 zł.

26. Umowa Nr W/IN/38/I/37/UM/641/2014 zawarta w dniu 06.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 900,00 zł.

27. Umowa Nr W/IN/41/I/39/UM/681/2014 zawarta w dniu 15.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej". Wykonawca: „GEN-BUD" Eugeniusz Chrabąszcz ul. Mazurska 64/64, 25-345 Kielce. Wartość umowy: 1 000,00 zł.

28. Umowa Nr W/IN/42/I/40/UM/688/2014 zawarta w dniu 19.05.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 86 100,00 zł.

29. Umowa Nr W/IN/55/I/53/UM/738/2014 zawarta w dniu 22.05.2014r. na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach" Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „AGAT" Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce. Wartość umowy: 1 872 473,37 zł.

30. Umowa Nr W/IN/50/I/48/UM/722/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Jeleniowskiej". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 124 845,00 zł.

31. Umowa Nr W/IN/60/I/58/UM/758/2014 zawarta w dniu 04.06.2014r. na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych I C.O. Mirosław Solarski ul. Gębarzewska 41/43 m 70, 26-600 Radom. Wartość umowy: 11 218,05 zł.

32. Umowa Nr W/IN/57/I/55/UM/740/2014 zawarta w dniu 22.05.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski ul. Warszawska 118B, 26-130 Suchedniów. Wartość umowy: 370,18 zł. za jeden pobyt na budowie.

33. Umowa Nr W/IN/56/I/54/UM/739/2014 zawarta w dniu 22.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 14 000,00 zł

34. Umowa Nr W/IN/52/I/50/UM/730/2014 zawarta w dniu 22.05.2014r. na wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 53 135,73 zł.

35. Umowa Nr W/IN/48/I/46/UM/715/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40". Wykonawca: „ADA-LIGHT" Sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Wartość umowy: 593 947,58 zł.

36. Umowa Nr W/IN/49/I/47/UM/720/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 6 000,00 zł

37. Umowa Nr W/IN/51/I/49/UM/729/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Jeleniowskiej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 700,00 zł.

38. Umowa Nr W/IN/53/I/51/UM/731/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w ul. Racioborskiego". Wykonawca: „MBAK" Sieci i instalacje sanitarne Marcin Bąk 25-900 Domaszowice 279. Wartość umowy: 49 815,00 zł.

39. Umowa Nr W/IN/54/I/52/UM/732/2014 zawarta w dniu 26.05.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Racioborskiego". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska ul. Piekoszowska 116B/12, 25-632 Kielce. Wartość umowy: 861,00 zł.

40. Umowa Nr W/IN/59/I/57/UM/745/2014 zawarta w dniu 27.05.2014r. na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej należącego do sieci w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy". Wykonawca: „ESC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce. Wartość umowy: 60 885,18 zł.

41. Umowa Nr W/IN/58/I/56/UM/744/2014 zawarta w dniu 29.05.2014r. na wykonanie opracowania materiałów niezbędnych do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną dla zadania pn.: „Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmiana sposobu użytkowania, pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach". Wykonawca: Regina Kozakiewicz Opałka Pracownia Projektowa ul. Okrzei 32/8, 25-525 Kielce. Wartość umowy: 66 420,00 zł.

42. Umowa Nr W/IN/61/I/59/UM/759/2014 zawarta w dniu 04.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 14 000,00 zł

43. Umowa Nr W/IN/63/I/61/UM/774/2014 zawarta w dniu 10.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Otrocz". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska ul. Piekoszowska 116B/12, 25-632 Kielce. Wartość umowy: 984,00 zł.

44. Umowa Nr W/IN/70/I/68/UM/866/2014 zawarta w dniu 17.06.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Zalesie do wys. dz. nr 769/8". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł ul. 1 Maja 191, 25-655. Wartość umowy: 115 394,38 zł.

45. Umowa Nr W/IN/75/I/73/UM/887/2014 zawarta w dniu 26.06.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA" Mariusz Klimek ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Wartość umowy: 137 313,02 zł.

46. Umowa Nr W/IN/62/I/60/UM/773/2014 zawarta w dniu 10.06.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Otrocz". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 61 500,00 zł.

47. Umowa Nr W/IN/67/I/65/UM/800/2014 zawarta w dniu 11.06.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach". Wykonawca: Regina Kozakiewicz Opałka Pracownia Projektowa ul. Okrzei 32/8, 25-525 Kielce. Wartość umowy: 373,33 zł. za jeden pobyt na budowie.

48. Umowa Nr W/IN/64/I/62/UM/778/2014 zawarta w dniu 12.06.2014r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Tartacznej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 21 525,00 zł.

49. Umowa Nr W/IN/65/I/63/UM/779/2014 zawarta w dniu 12.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Tartacznej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 600,00 zł.

50. Umowa Nr W/IN/71/I/69/UM/867/2014 zawarta w dniu 17.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Zalesie do wys. dz. nr 769/8". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 400,00 zł.

51. Umowa Nr W/IN/73/I/71/UM/878/2014 zawarta w dniu 18.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu od ul. Zagórskiej do wys. dz. nr 196/16". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 000,00 zł.

52. Umowa Nr W/IN/72/I/70/UM/877/2014 zawarta w dniu 18.06.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu od ul. Zagórskiej do wys. dz. nr 196/16". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 47 601,00 zł.

53. Umowa Nr W/IN/74/I/72/UM/886/2014 zawarta w dniu 26.06.2014r. na wykonanie opracowania pn.: Projekt systemu odwodnienia podtapianych wodami gruntowymi pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 zlokalizowanego w Kielcach przy ulicy Górniczej 64". Wykonawca: Usługi Naukowo-Techniczne „Front" Dr inż. Wiktor Przybyłowicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20, 25-432 Kielce. Wartość umowy: 11 685,00 zł.

54. Umowa Nr W/IN/76/I/74/UM/888/2014 zawarta w dniu 26.06.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B Kielce. Wartość umowy: 2 706,00 zł.

55. Umowa Nr W/IN/79/I/76/UM/1007/2014 zawarta w dniu 01.07.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA" Mariusz Klimek ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Wartość umowy: 933 313,00 zł.

56. Umowa Nr W/IN/80/I/77/UM/1008/2014 zawarta w dniu 02.07.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji w ul. Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 6 000,00 zł

57. Umowa Nr W/IN/81/I/78/UM/1014/2014 zawarta w dniu 09.07.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

58. Umowa Nr W/IN/88/I/83/UM/1137/2014 zawarta w dniu 30.07.2014r. na wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K. I. Gałczynskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53". Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa. Wartość umowy: 2 242 831,20 zł.

59. Umowa Nr W/IN/90/I/85/UM/1145/2014 zawarta w dniu 01.08.2014r. na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 165 500,00 zł. za jeden pobyt na budowie.

60. Umowa Nr W/IN/91/I/86/UM/1163/2014 zawarta w dniu 07.08.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu spinającego w ulicy Chrobrego w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 2 829,00 zł

61. Umowa Nr W/IN/92/I/87/UM/1173/2014 zawarta w dniu 11.08.2014r. na wykonanie zamówienia polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu spinającego w ulicy Chrobrego w Kielcach". Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świderska & H. Fałdzińska Sp. J. ul. Chorzowska 22 A, 25-852 Kielce. Wartość umowy: 215 789.08 zł.

62. Umowa Nr W/IN/94/I/88/UM/1196/2014 zawarta w dniu 13.08.2014r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, na Os. Na Stoku 98" w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska Pl. Stanisława Moniuszki 2B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 4 797,00 zł.

63. Umowa Nr W/IN/97/I/91/UM/1250/2014 zawarta w dniu 21.08.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 4 500,00 zł.

64. Umowa Nr W/IN/98/I/92/UM/1253/2014 zawarta w dniu 27.08.2014r. na wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach Al. Górników Staszicowskich 22a". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT" Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Wartość umowy: 649 440,00 zł.

65. Umowa Nr W/IN/101/I/95/UM/1269/2014 zawarta w dniu 28.08.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł.

66. Umowa Nr W/IN/103/I/97/UM/1275/2014 zawarta w dniu 01.09.2014r. na sprawdzenie i zaopiniowanie w zakresie rozwiązań technologicznych Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach materiałów opracowanych dla zadania pn." „Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania, pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR" Marek Gumiński ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno. Wartość umowy: 3 936,00 zł.

67. Umowa Nr W/IN/104/I/98/UM/1345/2014 zawarta w dniu 15.09.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy ul. Nowy Świat 34 Kielce". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska Pl. Stanisława Moniuszki 2B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 42 998,50 zł.

68. Umowa Nr W/IN/105/I/99/UM/1346/2014 zawarta w dniu 15.09.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 47 000,00 zł.

69. Umowa Nr W/IN/106/I/100/UM/1349/2014 zawarta w dniu 15.09.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 ul. Piekoszowska 49 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów – instalacje wewnętrzne". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 9 980,00 zł.

70. Umowa Nr W/IN/107/I/101/UM/1355/2014 zawarta w dniu 17.09.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego – termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Kozera ul. Winnicka 8, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 980 000,00 zł.

71. Umowa Nr W/IN/109/I/103/UM/1366/2014 zawarta w dniu 22.09.2014r. na wykonanie zamówienia polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej". Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świderska & H. Fałdzińska Sp. J. ul. Chorzowska 22 A, 25-852 Kielce. Wartość umowy: 799 558,73 zł.

72. Umowa Nr W/IN/110/I/104/UM/1368/2014 zawarta w dniu 22.09.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 3 900,00 zł.

73. Umowa Nr W/IN/115/I/109/UM/1474/2014 zawarta w dniu 06.10.20142r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT" Urszula Lamch-Kołacz w ul. Parkowa 5, 26-052 Nowiny. Wartość umowy: 82 410,00 zł.

74. Umowa Nr W/IN/120/I/114/UM/1509/2014 zawarta w dniu 07.10.2014r. na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego – Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego „STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski ul. Warszawska 118B, 26-130 Suchedniów. Wartość umowy: 375,00 zł. (za jeden pobyt na budowie).

75. Umowa Nr W/IN/132/I/124/UM/1723/2014 zawarta w dniu 06.11.2014r. na wykonanie rozpoznania historycznego i architektonicznego wymaganego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach dla zadania pn.: „Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania, pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach". Wykonawca: Waldemar Niewalda Usługi Projektowo-Badawcze ul. Wielopole 10 lok. 4, 31-072 Kraków. Wartość umowy: 7 380,00 zł.

76. Umowa Nr W/IN/128/I/121/UM/1590/2014 zawarta w dniu 07.11.2014r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn..: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Oś. Na Stoku 98" w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1 500,00 zł.

77. Umowa Nr W/IN/129/I/122/UM/1598/2014 zawarta w dniu 07.11.2014r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn..: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Oś. Na Stoku 98" w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce". Wykonawca: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce. Wartość umowy: 56 000,00 zł.

78. Umowa Nr W/IN/134/I/126/UM/1725/2014 zawarta w dniu 25.11.2014r. na wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach", 10 sztuk balustrad wraz z montażem w otworach balkonowych mieszkań znajdujących się na parterach realizowanych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej w Kielcach. Wykonawca: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane TOM-BUD Tomasz Biskup z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 45/87. Wartość umowy: 20 520,00 zł.


79. Umowa Nr W/IN/148/I/140/UM/1904/2014 zawarta w dniu 23.12.2014r. na wykonanie opracowania zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla węzła cieplnego wymiennikowego i termoregulacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" Wykonawca: „PIO-SAN" Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Ćwiek, ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce. Wartość umowy: 27 675,00 zł.


Autor:  Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  12 luty 2014 10:50 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:12
Wersja:  2.2