MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

7. Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

7. Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy:

1) rozwoju przestrzennego Miasta,

2) inicjowania działań planistycznych,

3) rewitalizacji i strategii Miasta,

4) współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno-kompozycyjnego Miasta,

5) opiniowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego,

6) gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta, w tym w zakresie placów targowych, targowisk i cmentarzy oraz lokalami użytkowymi,

7) pobudzania i wspierania przedsiębiorczości,

8) współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.

 

 Skład Komisji:
  • Jarosław KaryśPrzewodniczący Komisji
  • Witold Borowiec
  • Piotr Kisiel
  • Jacek Michalski
  • Agata Wojda
Kontakt:
 
Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 339
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  18 marzec 2016 09:29 Data publikacji:  17 styczeń 2018 08:41
Wersja:  2.3