MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

7. Rejestry, ewidencje, archiwa

7. Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

1.   Rejestr eksponatów muzealnych
2.   Rejestr zbiorów bibliotecznych
3.   Rejestr środków trwałych
4.   Rejestr aktów prawnych wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum
5.   Ewidencja akt osobowych i wynagrodzeń pracowniczych
6.   Ewidencja zewnętrznych kontroli i inspekcji Muzeum
7.   Dziennik korespondencyjny
8.   Ewidencja zwiedzających ekspozycje
9.   Ewidencja Archiwum Zakładowego
10. Rejestr skarg i wniosków
11. Rejestr zamówień publicznych
12. Ewidencja towarów
13. Ewidencja materiałów promocyjnych

Autor:  Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Data utworzenia:  11 marzec 2009 10:57 Data publikacji:  29 marzec 2013 10:09
Wersja:  1.2