MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

7. Rejestry, ewidencje, archiwa

7. Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

- dziennik korespondencyjny pism przychodzących i wychodzących

- rejestry aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora KCK

- ewidencja zewnętrznych kontroli

- pocztowa książka nadawcza

- rejestr listów zwykłych i poleconych

- rejestr umów

- rejestry księgowe

- rejestr VAT

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja akt osobowych i wynagrodzeń

- ewidencja spraw kadrowych

- rejestr wypadków przy pracy

- raporty kasowe

- listy płac, karty pracownicze

- listy obecności

- książki wyjść

- rejestr zamówień publicznych

- ewidencja wyjazdów służbowych

- karty drogowe

- archiwum dokumentacji technicznej, księgowej i kadrowej


Autor:  Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Data utworzenia:  11 marzec 2009 08:31 Data publikacji:  25 czerwiec 2013 08:19
Wersja:  1.3