MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

8. Rejestry, ewidencje, archiwa

8. Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

- dziennik korespondencyjny pism przychodzących i wychodzących
- rejestry regulaminów i zarządzeń wydawanych przez Dyrektora WZ
- ewidencja zewnętrznych kontroli
- pocztowa książka nadawcza
- rejestr listów poleconych
- rejestry umów
- rejestry księgowe
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja akt osobowych i wynagrodzeń
- ewidencja spraw kadrowych
- rejestr wypadków przy pracy
- raporty kasowe
- listy płac, karty pracownicze
- listy obecności
- rejestr zamówień publicznych
- ewidencja wyjazdów służbowych
- karty drogowe
- archiwum dokumentacji technicznej, księgowej i kadrowej

Autor:  Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Data utworzenia:  24 czerwiec 2013 13:27 Data publikacji:  25 czerwiec 2013 08:27
Wersja:  1.6