MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

8. Umowy zawarte w 2016r.

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2016r.

1. Umowa Nr W/IN/2/I/2/UM/78/2016 zawarta w dniu 08.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 60 000,00 zł.

2. Umowa Nr W/IN/3/I/3/UM/80/2016 zawarta w dniu 08.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 50 000,00 zł.

3. Umowa Nr W/IN/1/I/1/UM/77/2016 zawarta w dniu 11.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Wymiana nawierzchni placu przy budynku ZSO nr 8 al. Górników Staszicowskich 22A w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 32 000,00 zł.

4. Umowa Nr W/IN/4/I/4/UM/91/2016 zawarta w dniu 11.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 9 500,00 zł.

5. Umowa Nr W/IN/5/I/5/UM/93/2016 zawarta w dniu 11.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 9 800,00 zł.

6. Umowa Nr W/IN/6/I/6/UM/95/2016 zawarta w dniu 11.01.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Plac treningowy do gry w piłkę nożną, oś Na Stoku w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 15 000,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/8/I/8/UM/200/2016 zawarta w dniu 15.01.2016r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk, przy ZSO nr 15, ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 9 594,00 zł.

8. Umowa Nr W/IN/13/I/12/UM/495/2016 zawarta w dniu 03.03.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski ul. Warszawska 118B, 26-130 Suchedniów. Wartość umowy: 126 690,00 zł.

9. Umowa Nr W/IN/14/I/13/UM/524/2016 zawarta w dniu 21.03.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacyjna w oś Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja + realizacja polegająca na zaprojektowaniu zmiany trasy kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni C55 do studni C45". Wykonawca: BIPROKOM S.A. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Wartość umowy:     9 000,00 zł

10. Umowa Nr W/IN/15/I/14/UM/527/2016 zawarta w dniu 22.03.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Warszawska 96 w Kielcach". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska Pl. Stanisława Moniuszki 2B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 153 990,00 zł.

11. Umowa Nr W/IN/16/I/15/UM/529/2016 zawarta w dniu 22.03.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole Samorządowe nr 28 ul. Różana 12A w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz Domaszowice 92A, 25-900 Kielce. Wartość umowy: 138 000,00 zł.

12. Umowa Nr W/IN/19/I/17/UM/557/2016 zawarta w dniu 31.03.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej, os. Na Stoku w Kielcach" Wykonawca: „Herkules" Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 36 753,13 zł.

13. Umowa Nr W/IN/24/I/22/UM/592/2016 zawarta w dniu 07.04.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. nr 60/13 na odc. od dz. nr 60/16 do dz. nr 61". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA" Mariusz Klimek ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Wartość umowy: 36 777,00 zł.

14. Umowa Nr W/IN/25/I/23/UM/593/2016 zawarta w dniu 07.04.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. nr 60/13 na odc. od dz. nr 60/16 do dz. nr 61". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK" Wojciech Stawecki Jawór 44A, 28-305 Sobków. Wartość umowy: 960,00 zł.

15. Umowa Nr W/IN/26/I/24/UM/594/2016 zawarta w dniu 08.04.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 14 760,00 zł.

16. Umowa Nr W/IN/27/I/25/UM/595/2016 zawarta w dniu 08.04.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 999,99 zł.

17. Umowa Nr W/IN/21/I/19/UM/587/2016 zawarta w dniu 14.04.2015r. na budowę placu zabaw w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „DREWNOGRÓD" Robert Lis ul. Źródlana 14 Podzamcze, 26-065 Piekoszów. Wartość umowy: 74 188,00 zł.

18. Umowa Nr W/IN/22/I/20/UM/589/2016 zawarta w dniu 14.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 ul. Fabryczna 6 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „DREWNOGRÓD" Robert Lis ul. Źródlana 14 Podzamcze, 26-065 Piekoszów. Wartość umowy: 69 138,00 zł.

19. Umowa Nr W/IN/23/I/21/UM/590/2016 zawarta w dniu 14.04.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 1 180,80 zł.

20. Umowa Nr W/IN/28/I/26/UM/602/2016 zawarta w dniu 18.04.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej siedziby Teatru i Aktora „Kubuś" w istniejących budynkach położonych w Kielcach przy ul. Zamkowej 1. Wykonawca: WXCA Sp. z o.o. ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa. Wartość umowy:            999 990,00 zł.

21. Umowa Nr W/IN/32/I/28/UM/632/2016 zawarta w dniu 28.04.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Janowskiej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Sp. cywilna ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 23 3000,00 zł.

22. Umowa Nr W/IN/33/I/29/UM/633/2016 zawarta w dniu 28.04.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Janowskiej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 949,00 zł.

23. Umowa Nr W/IN/34/I/30/UM/652/2016 zawarta w dniu 05.05.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 13 653,00 zł.

24. Umowa Nr W/IN/35/I/31/UM/653/2016 zawarta w dniu 05.05.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej". Wykonawca: „GEN-BUD" Eugeniusz Chrabąszcz ul. Mazurska 64/64, 25-345 Kielce. Wartość umowy: 350,00 zł.

25. Umowa Nr W/IN/36/I/32/UM/654/2016 zawarta w dniu 06.05.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach". Wykonawca: „DRO-MAR" Marcin Dróżdż ul. Radomska 138 Makowiec, 26-640 Skaryszew. Wartość umowy: 843 211,05 zł.

26. Umowa Nr W/IN/37/I/33/UM/655/2016 zawarta w dniu 06.05.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 6 346,80 zł.

27. Umowa Nr W/IN/39/I/34/UM/690/2016 zawarta w dniu 12.05.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK" Wojciech Stawecki Jawór 44A, 28-305 Sobków. Wartość umowy: 860,00 zł.

28. Umowa Nr W/IN/40/I/35/UM/695/2016 zawarta w dniu 16.05.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej". Wykonawca: „GEN-BUD" Eugeniusz Chrabąszcz ul. Mazurska 64/64, 25-345 Kielce. Wartość umowy: 790,00 zł.

29. Umowa Nr W/IN/42/I/37/UM/714/2016 zawarta w dniu 12.05.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie". Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, Co i Gazowych Jan Cedzyński Zgórsko 98 C, 26-052 Sitkówka-Nowiny. Wartość umowy: 57 500,00 zł

30. Umowa Nr W/IN/43/I/38/UM/716/2016 zawarta w dniu 12.05.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 971,70 zł

31. Umowa Nr W/IN/45/I/UM/734/2016 zawarta w dniu 13.05.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej, os. Na Stoku w Kielcach". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 836,40 zł.

32. Umowa Nr W/IN/41/I/36/UM/710/2016 zawarta w dniu 17.05.2016r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP" Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B, 26-026 Morawica. Wartość umowy: 108 784,80 zł.

33. Umowa Nr W/IN/44/I/39/UM/724/2016 zawarta w dniu 17.05.2016r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach". Wykonawca: NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 366,67 zł. za jeden pobyt na budowie.

34. Umowa Nr W/IN/47/I/42/UM/740/2016 zawarta w dniu 19.05.2016r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. j. ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów. Wartość umowy: 24 400,00 zł.

35. Umowa Nr W/IN/48/I/43/UM/741/2016 zawarta w dniu 19.05.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 897,90 zł

36. Umowa Nr W/IN/51/I/46/UM/761/2016 zawarta w dniu 30.05.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach". Wykonawca: Syska Ryszard „Herkules", ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 68 984,55 zł

37. Umowa Nr W/IN/52/I/47/UM/763/2016 zawarta w dniu 01.06.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 381 300,00 zł.

38. Umowa Nr W/IN/53/I/48/UM/764/2016 zawarta w dniu 01.06.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 8 979,00 zł

39. Umowa Nr W/IN/55/I/49/UM/809/2016 zawarta w dniu 06.06.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 49 692,00 zł.

40. Umowa Nr W/IN/57/I/51/UM/837/2016 zawarta w dniu 15.06.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR" Perlak Mirosław ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 102 000,00 zł.

41. Umowa Nr W/IN/58/I/52/UM/838/2016 zawarta w dniu 15.06.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR" Perlak Mirosław ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 118 000,00 zł.

42. Umowa Nr W/IN/65/I/58/UM/882/2016 zawarta w dniu 15.06.2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do ZSO Nr 14 przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Kielcach". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 105 165,00 zł.

43. Umowa Nr W/IN/59/I/53/UM/839/2016 zawarta w dniu 14.06.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 880,00 zł.

44. Umowa Nr W/IN/61/I/55/UM/871/2016 zawarta w dniu 17.06.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 2 398,50 zł.

45. Umowa Nr W/IN/62/I/56/UM/872/2016 zawarta w dniu 17.06.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 2 127,90 zł.

46. Umowa Nr W/IN/69/I/62/UM/1008/2016 zawarta w dniu 01.07.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Wymiana  nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, al. Górników Staszicowskich 22 A w Kielcach" i „Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, al. Górników Staszicowskich 22A". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1955,70 zł.

47. Umowa Nr W/IN/78/I/71/UM/1081/2016 zawarta w dniu 12.07.2016r. na wykonanie kompozycji architektoniczno-rzeźbiarskiej upamiętnienia historycznego mostu im. Kpt. Kazimierza „Herwina" Piątka w Kielcach realizowanej w ramach zadania pn.: „Obiekt małej architektury upamiętniający historyczny most im. Kpt. Kazimierza „Herwina" piątka". Wykonawca: PRACOWNIA RZEŹBY BIENIEWO Paweł Pietrusiński ul. Wilcza 63 m. 38, 00-979 Warszawa. Wartość umowy: 43 000,00 zł.

48. Umowa Nr W/IN/80/I/73/UM/1084/2016 zawarta w dniu 15.07.2016r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Obiekt małej architektury upamiętniający historyczny most im. Kpt. Kazimierza „Herwina" piątka". Wykonawca: Biuro Projektów SEKON Projekt Sp. z o.o. al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 18 500,00 zł.

49. Umowa Nr W/IN/81/I/74/UM/1085/2016 zawarta w dniu 15.07.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach". Wykonawca: „DOM" Krzysztof Domaradzki, ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 1 303,80 zł

50. Umowa Nr W/IN/73/I/66/UM/1071/2016 zawarta w dniu 13.07.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Plac treningowy do gry w piłkę nożną, os. Na stoku w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 2 829,00 zł

51. Umowa Nr W/IN/74/I/67/UM/1072/2016 zawarta w dniu 13.07.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Plac treningowy do gry w piłkę nożną, os. Na Stoku w Kielcach:". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGRO-BUD" Jan Szymański, ul. 6-go Września 91A, 27-200 Starachowice. Wartość umowy: 144 560,30 zł

52. Umowa Nr W/IN/71/I/64/UM/1066/2016 zawarta w dniu 12.07.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach". Wykonawca: EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolności 8/7, 26-600 Radom. Wartość umowy: 1 635 900,00 zł.

53. Umowa Nr W/IN/72/I/65/UM/2067/2016 zawarta w dniu 12.07.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach". Wykonawca: "KARIGO" Zbigniew Siewierski, ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 6 150,00 zł.

54. Umowa Nr W/IN/76/I/69/UM/1075/2016 zawarta w dniu 14.07.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal
z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach". Wykonawca: MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski. Wartość umowy: 1 505 643,00 zł.

55. Umowa Nr W/IN/82/I/75/UM/1092/2016 zawarta w dniu 17.07.2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej".  Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlane „PREMUS II" s.c. ul. Elizy Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 35 900,00 zł.

56. Umowa Nr W/IN/83/I/76/UM/1094/2016 zawarta w dniu 14.07.2016r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 799,50 zł.

57. Umowa Nr W/IN/95/I/88/UM/1166/2016 zawarta w dniu 26.07.2016r. o pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach". Wykonawca: Biuro projektów NEOTRANS Sp. z o.o. al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł.

58. Umowa Nr W/IN/94/I/87/UM/1166/2016 zawarta w dniu 26.07.2016r. o pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 w Kielcach". Wykonawca: Biuro projektów NEOTRANS Sp. z o.o. al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł.

59. Umowa Nr W/IN/85/I/78/UM/1104/2016 zawarta w dniu 26.07.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 al. Górników Staszicowskich 22A w Kielcach" oraz zadania pn.: „Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, al. Górników Staszicowskich 22A. Wykonawca: Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, ul. Targowa 16A/75, 25-520 Kielce. Wartość umowy: 399 349,90 zł.

60. Umowa Nr W/IN/89/I/82/UM/1145/2016 zawarta w dniu 01.08.2016r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska, ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 14 000,00 zł.

61. Umowa Nr W/IN/88/I/81/UM/1144/2016 zawarta w dniu 02.08.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego". Wykonawca: SKANSKA Spółka Akcyjna, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość umowy: 1 270 964,52 zł.

62. Umowa Nr W/IN/101/I/92/UM/1185/2016 zawarta w dniu 22.08.2016r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa wodociągu ul. Długiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „LWK" Wojciech Stawecki, Jawór 44A, 28-305 Sobków. Wartość umowy: 298 029,00 zł.

63. Umowa Nr W/IN/97/I/90/UM/1178/2016 zawarta w dniu 18.08.2016r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 66 470,00 zł.

64. Umowa Nr W/IN/98/I/91/UM/1160/2016 zawarta w dniu 18.08.2016r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska, ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy:      1 300,00 zł.

65. Umowa Nr W/IN/102/I/93/UM/1189/2016 zawarta w dniu 23.08.2016r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej" oraz „Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS-KOP Piotr Gwóźdź, Drochów Górny 13B, 26-026 Morawica. Wartość umowy: 267 120,44 zł.

66. Umowa Nr W/IN/103/I/94/UM/1190/2016 zawarta w dniu 23.08.2016r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej" oraz „Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej. Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 4059,00 zł.

67. Umowa Nr W/IN/105/I/96/UM/1192/2016 zawarta w dniu 25.08.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulic Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska i Prochownia". Wykonawca: BIPROKOM-KRAKÓW S.A. Plac na Stawach 1, 30-179 Kraków. Wartość umowy: 150 000,00 zł.

68. Umowa Nr W/IN/111/I/100/UM/1227/2016 zawarta w dniu 12.09.2016r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w ulicy Długiej". Wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT" Urszula Lamch-Kołacz z siedzibą: 25-052 Nowiny, ul. Parkowa 5. Wartość umowy: 370,00 za jeden pobyt na budowie zł.
 


Autor:  Bernard Oziębły Dyrektor Wydziały Inwestycji Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  23 luty 2016 09:29 Data publikacji:  2 marzec 2017 12:43
Wersja:  2.4