MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

9. Zadania inwestycyjne

9. Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne

Wg. załącznika nr 8 do Uchwały nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 20004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 r.

 

Wieloletnie programy inwestycyjne 

 

Nazwa projektu
i jednostka
realizująca

Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe Planowana wysokość wydatków w 2005r. Planowana wysokość wydatków w 2006r. Planowana wysokość wydatków w 2007r. Suma nakładów w latach
2005 -2007

Muzeum Zabawkarstwa


-środki z budżetu miasta
Modernizacja budynku 
dla Muzeum Zabawkarstwa,

Plac Wolności 2

 

 

 

2004
2005

 

 

 

5 993 530

 

 

 

5 409 743

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

5 409 743

 


Autor:  Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Data utworzenia:  11 marzec 2009 11:03 Data publikacji:  29 marzec 2013 10:23
Wersja:  1.5