MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Konieczność wejścia na teren sąsiedni przy realizacji inwestycji

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i  Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokoje: 119, 120, 130, 132, 133, 134, telefony: 41 36 76 119, 41 36 76 120,  36 76 130,  41 36 76 132,  41 36 76 133,  41 36 76 380, Rynek 1
.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia.
  2. Aktualna kopia mapy zasadniczej uwzględniająca działkę, na której znajduje się budynek, pobrana z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kielce, ul. Mloda 28, pok. 1 na parterze).
  3. Prawomocna decyzja zezwalająca na przeprowadzenie robót budowlanych lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę).


Sposób realizacji

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty Skarbowe

Brak

 

Podstawa prawna

Art.47 ust.1Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 12:58 Data publikacji:  6 czerwiec 2019 14:40
Wersja:  1.7