MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

DANE PRZESTRZENNE

DANE PRZESTRZENNE - Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

Udostępnianie danych przestrzennych MSIP w postaci wektorowej lub rastrowej może nastąpić:

1) dla potrzeb realizacji zadań publicznych, badań i opracowań naukowych - na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, na pisemny wniosek zainteresowanych określony Załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 40/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 lutego 2016 r.

Uwaga. Dane przestrzenne pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a znajdujące się w MSIP, udostępniane są TYLKO przez upoważniony do tego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


2) do ponownego wykorzystania, w tym do celów komercyjnych - na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3) dla innych potrzeb - na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pisemny wniosek zainteresowanych.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kielce
Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
ul. Strycharska 6, pok. 508, 509, 510
25-659 Kielce
Tel. 41 36 76 314, 41 36 76 100, 41 36 76 558

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Jadwiga Skrobacka
Kierownik Biura
 


Autor:  Dyrektor WSZiUI - Agnieszka Ceglińska-Ganczar Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  20 grudzień 2018 11:51 Data publikacji:  20 grudzień 2018 11:55
Wersja:  1.1