MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - udostępnianie danych

DOWODY OSOBISTE - wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych

1.   Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty:

1)   Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych;

 

2)     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł  płatne na miejscu w pokoju Nr 88 lub w kasie – Urzędu Miasta Kielce, Rynek1 (Bank ING) lub w innych Oddziałach lub przelewem na konto – Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6

Sekretariat pokój nr 74 

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 391) – Art.63;

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

2.  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty:

1)  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (Załącznik Nr 1 w załączeniu);

2) Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji, tj. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych, wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

W przypadku braku ww. dokumentów, o ile zostanie uwiarygodniony interes faktyczny
w otrzymaniu danych za zgodą osoby, której dane mają być udostępnione.

3)   Dowód uiszczenia opłaty za udostępnianie danych – 31 zł za udostępnianie danych jednostkowych dot. jednej osoby lub jednego dokumenty tożsamości płatne na miejscu
w pokoju Nr 88 lub w kasie Urzędu Miasta Kielce, Rynek1 (Bank ING) lub w innych Oddziałach Banku lub przelewem na konto – Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6

Sekretariat pokój nr 74 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 391) – Artykuły 65, 72
i 73;

2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604);

3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

3. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

(Załącznik Nr 2 w załączeniu);

2)     Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji, tj. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych, wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

W przypadku braku ww. dokumentów, o ile zostanie uwiarygodniony interes faktyczny
w otrzymaniu danych za zgodą osoby, której dane mają być udostępnione.

3)  Dowód uiszczenia opłaty za informację – 31, 00 zł za udostępnienie danych jednostkowych dot. jednej osoby lub jednego dokumenty tożsamości płatne na miejscu w pokoju Nr 88 lub
w kasie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (Bank ING) lub w innych Oddziałach Banku lub przelewem na konto Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6

Sekretariat pokój nr 74  

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 391) – Art.75;

2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604);

3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 319).


Autor:  Ewa Cybula - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Osoba publikująca: Przemysław Hibner Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Data utworzenia:  14 kwiecień 2015 09:23 Data publikacji:  16 styczeń 2017 10:08
Wersja:  2.5