MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - udostępnianie danych

DOWODY OSOBISTE - udostępnianie danych

DOWODY OSOBISTE - wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych

I.   Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.

 Wymagane dokumenty:

·  Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych (załącznik

   Nr 1 w załączeniu);

·  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł  płatne:

- na miejscu w pokoju Nr 88 (wpłata gotówkowa);

- w kasie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 – Bank ING lub w innych Oddziałach Banku;

- przelewem na konto – Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Biuro Dowodów Osobistych, Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6, Sekretariat pokój nr 74 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II.  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty:

1)  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (Załącznik Nr 2 w załączeniu);

2) Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji, tj. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące                                  do przedstawienia danych, wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

W przypadku braku ww. dokumentów, o ile zostanie uwiarygodniony interes faktyczny w otrzymaniu danych za zgodą osoby, której dane mają być udostępnione.

3)   Dowód uiszczenia opłaty za udostępnianie danych – 31 zł za udostępnianie danych jednostkowych dotyczy jednej osoby lub jednego dokumentu tożsamości płatne:

- na miejscu w pokoju Nr 88 (wpłata gotówkowa);

- w kasie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 – Bank ING lub w innych Oddziałach Banku;

- przelewem na konto – Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6, Sekretariat pokój nr 74 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Artykuły 65, 72 i 73;

2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                   i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

III. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (Załącznik Nr 3 w załączeniu);

2)     Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji, tj. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych, wyroki sądu orazorzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

3)   Dowód uiszczenia opłaty – 31, 00 zł za udostępnienie dokumentacji związanej z  jednym dowodem osobistym, opłatę należna wpłacić:

- na miejscu w pokoju Nr 88 (wpłata gotówkowa);

- w kasie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 – Bank ING lub w innych Oddziałach Banku;

- przelewem na konto – Urząd Miasta Kielce ING BANK ŚLĄSKI O/ Kielce 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6, Sekretariat pokój nr 74   

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  – Art.75;

2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.


Autor:  Ewa Cybula - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Osoba publikująca: Przemysław Hibner Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Data utworzenia:  14 kwiecień 2015 09:23 Data publikacji:  17 styczeń 2018 13:55
Wersja:  2.8