MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W DPS

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Głównej Księgowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko: Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna kompletna i prawidłowa pod względem formalnym oferta.

Komisja Konkursowa przeprowadziła w dniu 4 września 2018 roku rozmowę kwalifikacyjną w ramach postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Głównej Księgowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.

Na rozmowę kwalifikacyjną stawiła się jedna Kandydatka.

Kandydatce zostały zadane pytania mające na celu ocenę jej kwalifikacji merytorycznych.

Kandydatka udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskując 11 pkt. na 12 pkt. możliwych.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje zatrudnienie Pani Małgorzaty Kropczyk-Pudło na stanowisko: Główna Księgowa.


 

Stanowisko Komisji Konkursowej zatwierdziła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach: mgr Bożena Szymczyk – Kogut.


Autor:  Agnieszka Banach Osoba publikująca: Agnieszka Banach
Data utworzenia:  4 wrzesień 2018 14:00 Data publikacji:  4 wrzesień 2018 14:00
Wersja:  1.0