MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Informacja o wynikach przetargu nieograniczongo na dostawę produktów zwierzęcyh, mięsa i produktów mięsnych

Informacja o wynikach przetargu nieograniczongo na dostawę produktów zwierzęcyh, mięsa i produktów mięsnych

Ogłoszenie

DPS.ZP.271.1.1.2012                                                                                                           
                              Kielce, dnia 09.02.2012
 
 
 
 
Ogłoszenie 
 
dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS.ZP.271.1.2012 na dostawę produktów zwierzęcych , mięsa i produktów mięsnych doDomu Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/ 6 na okres jednego roku od momentu podpisania umowy.
 
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/ 6 na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie
ń Publicznych art. 92 (Dz. U. z 2010 nr.113,poz.759 z póź.zm)
informuje że w/w postępowaniu wybrano ofertę:
 
KRAK- MIĘS Jarosław Naruszewicz , ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków
cena oferty  : 81 059,48 zł brutto
 
Oferty złożyli:
 
1. KRAK- MIĘS Jarosław Naruszewicz , ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków
cena oferty:  81 059,48 zł brutto
liczba punktów otrzymana w kryterium cena – 100 pkt
2.Sokołów S.A. , ul. Al. 550- Lecia 1 , 08-300 Sokołów Podlaski
cena oferty  86 974, 23 zł brutto
 
Odrzucono ofertę numer 2 :
Sokołów S.A. , ul. Al. 550- Lecia 1 , 08-300 Sokołów Podlaski
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 oraz art. 89 pkt 1 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 nr.113, poz.759 z póź.zm) oraz ze względu na to, że kwota zawarta w w/w ofercie przewyższa kwotę którą Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 może przeznaczyć na w/w asortyment.
 
 
Zawarcie umowy nastąpi w dniu 29 lutego 2012 roku o godz. 10:00.
 
 

Autor:  Paulina Kruk Osoba publikująca: Paulina Kruk
Data utworzenia:  9 luty 2012 13:56 Data publikacji:  9 luty 2012 13:56
Wersja:  1.0