MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta ...

Kielce: Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta ...

Kielce: Rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO o podsystemy:
Kompleksowy System Obsługi Nieczystości (KSON) i Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości (KAKSON).
Numer ogłoszenia: 528966 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


Autor:  Dariusz Wójcik Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 styczeń 2013 14:46 Data publikacji:  25 styczeń 2013 14:46
Wersja:  1.0