MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie

W dniu 28 marca br. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 107/2017 określił termin pierwszych wyborów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz skład i siedzibę komisji do wyboru kandydatów na członków Rady.

Wypełnione zgłoszenia kandydatów (w załączeniu) należy składać osobiście w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych, ul Strycharska 6, pok. 401 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia br.


Autor:  Anita Stanisławska - p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  29 marzec 2017 12:55 Data publikacji:  29 marzec 2017 13:15
Wersja:  1.0