MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Nabór na członków Komisji Konkursowej - turystyka i krajoznawstwo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm. ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały  Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  zakresie:   turystyki i krajoznawstwa. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 18.01.2019r.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  14 styczeń 2019 09:04 Data publikacji:  14 styczeń 2019 09:05
Wersja:  1.0