MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach-INFORMACJA

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej ( między innymi kobietom w ciąży, oraz osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.


Autor:  Anita Lagierska p.o. Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  31 grudzień 2018 16:02 Data publikacji:  16 lipiec 2019 14:05
Wersja:  1.7