MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach-informacja

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.


Autor:  Elżbieta Korczyńska p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  31 grudzień 2018 16:02 Data publikacji:  31 grudzień 2018 16:08
Wersja:  1.1